Jūs atrodaties šeit

Iznākusi maija “Lauku Lapa”

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurs. Tajā sagatavots plašs apskats par secinājumiem, kas gūti piecās Latvijas Zemkopības ministrijas un LLKC kopīgi organizētajās reģionālajās konferencēs par Latvijai vislabāko politiku laukiem ES Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros 2021.-2027. gadam.

Pieejama informācija par to, kā šogad norisināsies pasākums “Novada Garša” – ar pieciem aizraujošiem svētku pasākumiem Latvijas novados un noslēguma pasākumu septembrī Rīgā.

Atgādinām, ka LLKC konsultanti var sniegt palīdzību projektu izstrādē pieejamajam atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai, kā arī aicinām izmantot profesionālus padomus Konsultāciju projekta ietvaros.

LLKC grāmatvedības eksperte Linda Puriņa komentē vairākus svarīgus grozījumus likumos.

Par pieredzi Nīderlandes augkopības saimniecībās stāsta LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Sūna un Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Katrīna Kļimovska.

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils analizē ūdens resursu pieejamību augu vajadzību nodrošināšanai.

Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem: par “Laukiem būt!” uzvarētāju nelauksaimniecības nozares kategorijā Māri Skujiņu un viņa ideju par savvaļas briežu vērošanas staciju stāsta LLKC Cēsu nodaļas vadītāja p. i. Dace Kalniņa, bet par “Bonijas siera” ražošanu saimniecībā “Sniķeri” raksta LLKC Madonas biroja vadītāja Aija Vīgnere.

Turpinām informēt par Attīstības finanšu institūcijas Altum piedāvājumu lauksaimniekiem, šoreiz – garantijām bankas kredīta saņemšanai.

Sadaļā “Čiekurs” – par ozolu akūto kalšanu, kas ir jauna slimība Latvijā.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 5 (170)

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore