Jūs atrodaties šeit

Par darba aizsardzību lauksaimniecībā

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība

Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu darba aizsardzības vidi saimniecībās, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina iepazīties ar vērtīgu palīgu lauksaimniekiem – informatīvo materiālu „Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecības nozarei”, ko sagatavojis Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts. Materiāls paskaidro darba aizsardzības prasību piemērošanu un ir izstrādāts ar mērķi atvieglot normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi. Tajā ir apkopotas lauksaimniecības nozarei saistošās prasības un ar specifiskiem piemēriem skaidrota šo prasību piemērošana uzņēmumos.

Informatīvais materiāls paredzēts kā palīglīdzeklis darba devējiem, kuri ir atbildīgi par normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī darba aizsardzības speciālistiem, citiem speciālistiem un institūcijām – cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar darba aizsardzības jautājumiem. To var izmantot arī nodarbinātie, lai izvērtētu, vai viņu darba vietas lauksaimniecības uzņēmumos atbilst normatīvo aktu prasībām, ir drošas un veselībai nekaitīgas.

Prakses standarts tika sagatavots, caurskatot gan darba aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus, gan normatīvos aktus, kas ir cieši saistīti ar darba aizsardzību, bet nav izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likumu (piemēram, ugunsdrošības prasības un citi Latvijas standarti). Prakses standarta sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas speciālistiem, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts” speciālistiem, kā arī sociālajiem partneriem (Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību). Šo prakses standartu ir apstiprinājusi Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome, kas ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa. To uz paritātes pamatiem veido valdības (Labklājības un Tieslietu ministrijas), Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.  

Tā kā materiāls apstiprināts aizvadītā gada 17.janvārī, pirms tā lietošanas jāpārliecinās, vai nav pieņemti jauni normatīvie akti, kas aizstāj vai papildina šajā prakses standartā skaidrotos normatīvos aktus.

Materiāls pieejams internetā

Pievienot komentāru