Jūs atrodaties šeit

Iznākusi aprīļa “Lauku Lapa”

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs. Tajā nosaucam LLKC rīkotā konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada uzvarētājus un īsumā iepazīstinām ar jauniešu biznesa idejām, kuru īstenošanai tika piešķirtas naudas balvas.

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības konsultante Anda Skadiņa sagatavojusi komentāru par vairākiem jautājumiem nodokļu jomā, kurus ne visi izprot pareizi, kā arī tiek skaidrota sezonas laukstrādnieka nodokļa būtība.

Ekonomikas nodaļa stāsta par bruto segumu aprēķiniem lauksaimniecībā par 2017. gadu un sniedz padomus, kā tos izmantot lauksaimniekiem. Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” sagatavojis materiālu par piesardzības pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Šajā numurā tiek turpināts LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila raksts par dēstu audzēšanu.

No LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” pārpublicējam žurnālistes Ivetas Tomsones rakstu par enerģiskiem jauniešiem – Daci un Ivaru Sirmajiem, kuri kopā ar angli Tomasu Šārpu radījuši uzņēmumu “Dabas garša” Odzienā, sākot “viedo” saimniekošanu ar vistu audzēšanu gaļas un olu ieguvei.

Turpinās “Lauku Lapas” sadarbība ar nodaļu konsultantiem, publicējot labas pieredzes stāstus, un šoreiz tāds lasāms par Kokneses novada saimniecību “Rīta putni”, kur audzē paipalas.

Rubrikā “Eiropas ziņas” – lauksaimniecības zemju cenu salīdzinājums ES, bet noderīgi padomi mežsaimniekiem – sadaļā “Čiekurs”. Tradicionāli tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 4 (157) 

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore