Jūs atrodaties šeit

Būsim stipri Latvijai!

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība
Pakalpojumi
Projekti
Tālākizglītība
Zivsaimniecība
Citi

Ar domām par stipru valsti un pārtikušiem cilvēkiem tajā. Ar vēlmi pēc apdzīvotiem laukiem, kas nodrošinātu visu Latviju ar spēcinošām pamatvērtībām, šogad svinam Latvijas simtgadi.

Kārlis Ulmanis reiz sacīja: “Lai mūsu valsts būtu stipra, mums katram pašam jābūt stipram.”

Mums tiešām katram pašam jābūt stipram savā darbā, zemnieku saimniecībā, fermā, uz lauka, bet galvenais – ģimenē!

Tieši ģimenē pašam jābūt tik stipram, lai spētu kopt un lolot latviskās vērtības, kuras pēc tam varam ieaudzināt savos bērnos un mazbērnos. Tās ir vērtības, kuras mežonīgajā skrējienā pēc aizvien jaunu attīstības rādītāju sasniegšanas finanšu, IKP, vidējās algas un citos rādītājos bieži vien aizmirstam. 

Ne vien simts gadu garumā, bet arī daudzu gadsimtu griezumā Latvijā vienmēr cieņā bijušas vērtības, kuras savu aktualitāti nezaudēs nekad – Darbs, Saticība, Mīlestība.

Darbs un darba tikums mums vienmēr bijis pirmajā vietā. To novērtēja un loloja cauri gadsimtiem, lielam vai mazam liekot saprast tā pārlaicīgo nozīmīgumu.

Ar vislielāko cieņu vienmēr pieminēšu vectēvu – viņš savām rokām cēla saimniecību, kurā joprojām saimnieko viņa dzimta – mazdēls un mazmazdēls. Un nekad neaizmirsīšu tās sāpes, kādas viņam nācās piedzīvot, iekopto saimniecību atdodot kolhozam… Ļoti ceru, ka mūsu bērniem nekas tāds nekad vairs nebūs jāpiedzīvo.

Tādēļ ikvienam jādomā, kā būvēt skaistu un spēcīgu nākotnes Latviju. Aicinu nepieļaut dažāda veida savstarpēju šķelšanos, bet vairāk domāt un meklēt iespējas kopīgam darbam valsts labā. Mums jāspēj pacelties pāri savām privātajām ambīcijām un strādāt Latvijas augsmei!

Esmu pārliecināts, ka mūsu valsts nākotnes attīstības atslēga būs cieša sadarbība starp laukiem un pilsētu. Pašlaik tā nav pietiekama, jo vairāk tiek darīts, lai tos abus šķeltu, nevis vienotu. Tomēr tik mazā valstī kā Latvija tikai sadarbojoties iespējams paveikt lielas lietas.

Lauku attīstībai jābalstās uz visai sabiedrībai nozīmīgām vērtībām un pašu cilvēku vēlmēm. Ir jāspēj vienoties par prioritātēm, kur un kādu pēc 10, 20, 100 gadiem vēlamies redzēt mūsu Latviju.

Atceramies – katrs cilvēks neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo laukos vai pilsētā, ir Latvijas bagātība!

Mārtiņš Cimermanis,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs