Jūs atrodaties šeit

Iznākusi novembra “Lauku Lapa”

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība
Pakalpojumi

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” novembra  numurs. Tajā LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis sveic lasītājus valsts simtgadē, uzsverot: “Ikvienam jādomā, kā būvēt skaistu un spēcīgu nākotnes Latviju. Aicinu nepieļaut dažāda veida savstarpēju šķelšanos, bet vairāk domāt un meklēt iespējas kopīgam darbam valsts labā.”

Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem, šoreiz par zemnieku saimniecību “Zutiņi” Krimuldas novadā stāsta LLKC Pierīgas biroja vadītāja Kristīne Ragaine-Volnianko; par Grosu ģimenes saimniecību “Bētras” Ozolnieku novadā uzzinām LLKC Jelgavas nodaļas konsultantes Daces Drošprātes rakstā.

LLKC Apgāda vadītājas Ivetas Tomsones rakstā – par Īrijas pozitīvo pieredzi kooperācijā.

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte Linda Puriņa sagatavojusi informāciju par jauniem noteikumiem dokumentu noformēšanā un IIN atvieglojumu piemērošanu strādājošajiem.

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils turpina analizēt rudens aršanas un starpkultūru audzēšanas nozīmi – gan priekšrocības, gan trūkumus. Aktuāli – arī par izmaiņām mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībās. Numurā analizēti LLKC ierīkotā demonstrējuma rezultāti “Kaitīgo organismu ierobežošana vasaras miežos integrētajā augu aizsardzībā”.

Sadaļā “Čiekurs” stāstīts par nepieciešamību regulāri apsaimniekot meža īpašumus.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” informācija par to, kā Eiropas konkurences iestādes var palīdzēt lauksaimniekiem.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 11 (164)

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore