Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā

Ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas jaunajiem lauksaimniekiem, no nulles uzsākot saimniekošanu laukos, žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā stāsta Auces novada z/s “Imantas” saimnieki Ģirts un Agnese Antes. Saimniecība darbojas putnkopības nozarē un ir Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas biedrs. Tās izpilddirektore Anna Ērliha: “Asociācijas vēlme ir veicināt nozares attīstību. Lielie ražotāji Latvijā ir, tie spēj par sevi pastāvēt, bet, lai mēs kā valsts attīstītos, mums vajadzīgs katrs mazais un vidējais saimnieks.”

Kursi Ozolniekos - lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises laiks un vieta:

  • 26.04.2019. LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34, plkst. 10:00

Galvenās apmācību tēmas –

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises laiks un vieta:

  • 26.04.2019. LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34, plkst. 10:00

Galvenās apmācību tēmas –

Lopkopības saimniecību apmeklējumi – iespēja saimniekošanas pilnveidošanai

Pēdējos gados zemniekiem ir plašas iespējas izglītoties, kā arī gūt pieredzi citās saimniecībās, lai palielinātu saimniekošanas efektivitāti. Martā notika divi LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja organizēti pieredzes braucieni gaļas liellopu un slaucamo govju ganāmpulku īpašniekiem.

Jaunpiena izēdināšanas metodes

Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību

Ik gadu piensaimniecības visā pasaulē sastopas ar jauniem izaicinājumiem, kas rosina daudzu zinātnieku prātus: kā efektīvi saimniekot, palielinot slaucamo govju ražību pirmajā laktācijā; kā uzlabot ganāmpulka ilgmūžību; kā ražošanas apstākļos, kad ir liela dzīvnieku koncentrācija, telēm panākt labu veselību.

Jaunpiena izēdināšanas metodes teļu izaudzēšanā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/7_ELFLA.

Tēma: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. (LAD līguma Nr. LAD100119/P2)

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā

Kādu lauksaimniecības politiku veidos jaunā Zemkopības ministrijas (ZM) vadība, kā ir zemniekam, piena ražotājam, nonākt lielajā politikā? Par to un nozares aktualitātēm saruna ar ZM parlamentāro sekretāru un Kocēnu novada “Zilūži” saimnieku Jāni Grasbergu. “Mēs redzam trīs svarīgus punktus, ko attīstīt – ekonomiku, vides aizsardzību, kā arī sociālo un kultūrvidi,” uzsvarus liek J. Grasbergs. Tuvākā laika prioritāte ZM būs spēku koncentrēšana Latvijai labvēlīgas ES Kopējās lauksaimniecības politikas sagatavošana periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

LLKC – palīgs GLOBALG.A.P. sertifikāta iegūšanai

Lai arī Latvijas ražotāji varētu saņemt GLOBALG.A.P. sertifikātu, kas apliecina drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) apmācīs savus konsultantus darbam ar pašmāju ražotājiem tā iegūšanai. To paredz šonedēļ Jelgavā notikušās starptautiskās konferences “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. – pasaules standarts, kas to apliecina” ietvaros parakstītais LLKC un GLOBALG.A.P.sadarbības līgums.

Gaļas buļļa auglība

Galvenais mērķis gaļas govju mūžā ir iegūt vismaz vienu teļu no govs gadā. Tas, cik lielā mērā audzētāji sasniedz šo mērķi, ietekmē viņu neto ienākumus. Efektīvas gaļas liellopu audzēšanas pamats ir augsts auglības līmenis katram ganāmpulka dzīvniekam. Tā kā katrs bullis aplec vairākas govis, tad viena šķirnes buļļa atražošanas spēju trūkums vairāk ietekmē ganāmpulka produktivitāti nekā auglības problēmas vienai govij. Izmantojot mazāk auglīgu bulli, var palielināties atnešanās intervāli, var tikt iegūts mazāks teļu skaits un palielināties izmaksas, kas saistītas ar “tukšām” govīm gadā.

Lapas