Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Zemnieki efektivizē piena ražošanu, ieguvumu no cenu kāpuma veikalos nejūt

Kaut piena ražošana zemnieku saimniecībās pēdējo gadu laikā kļuvusi efektīvāka, piena iepirkuma cenas joprojām nenosedz visas ražošanas izmaksas. Piena nozare lielā mērā ir atkarīga no atbalsta maksājumiem.

Prognozē augstas barības cenas

Lielākajā daļā ES valstu šajā ražas sezonā tiek prognozētas augstas dzīvnieku barības cenas, jo klimatiskie apstākļi nav labvēlīgi lopbarības kultūraugu audzēšanai.

Šādas prognozes izskanēja jūnijā notikušajā ES lauksaimnieku organizācijsa COPA–COGECA darba grupā par dzīvnieku barību, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Zemnieku Saeimas (ZSA) pārstāve Aija Rozenfelde.

Spriež par piena nozari pēc kvotu atcelšanas

Pēc piena kvotu atcelšanas ES likumdošanai un atbalsta mehānismiem būtu jāmazina piena cenu straujās svārstības, jānodrošina pienācīgi ienākumi piena ražotājiem un jāgarantē, ka piena ražošana notiek visā ES. Par situāciju pēc piena kvotu atcelšanas spriests ES lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu interses pārstāvošā sabiedriskās organizācijas COPA–COGECA ārkārtas Piena darba grupas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku Federācijas (LZF) pārstāve Silvija Dreijere.

Izstrādātas prasības mazjaudas kautuvēm

Lai veicinātu kautuvju veidošanu reģionos, izstrādāti jauni noteikumi, kas attiecas uz zemas kapacitātes (mazjaudas) kautuvēm, kurās kauto dzīvnieku gaļu realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū. 2013. gada 27. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 328 „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”, kas paredz prasības šādām zemas kapacitātes kautuvēm. Ir iecerēts, ka nelielu kautuvju izveidošanās radīs priekšnoteikumus, lai patērētāji varētu nopirkt Latvijas izcelsmes gaļu vietējā tirgū par konkurētspējīgu cenu.

Igauņi lūko Latvijas gaļas liellopu audzēšanas pieredzi

Lūkot gaļas liellopu audzēšanas pieredzi Latvijā jūnijā ieradās vairāki Igaunijas zemnieki, kuri ikdienā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. Vizīte notika Latvijas Dabas fondaSNOWBAL projekta ietvaros. Latvijas saimniecības apmeklēja tie Igaunijas saimnieki, pie kuriem aprīlī viesojās Latvijas saimnieki.

Dzīvnieku turētāju ievērībai

Iestājoties tveicīgajam laikam Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem atgādina, ka dzīvnieki jāuzmana no knišļiem un pārkaršanas.

Kā pasargāt no asinssūcēju kukaiņiem?

Lai pasargātu dzīvniekus no sāpēm, stresa, kā arī nopietnām veselības problēmām, ko rada knišļu un citu asinssūcēju kukaiņu kodumi, knišļu „aktīvajā” periodā – maijā un jūnijā dzīvniekus ganībās vajadzētu laist dienas vidū un pa nakti līdz saules lēktam. Ja novērojama knišļu masveida savairošanās, nevajadzētu dzīvniekus laist ārā vispār!

Atbalsta samazinājums par lopbarības augu sēklām un sēklas kartupeļiem

Lauku atbalsta dienests informē, ka noteikts samazinājuma koeficients atbalsta „Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros par 2012. gadu (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 80.10 un 80.11 punktu).

2013. gada 15. maijā aprēķinātais atbalsta apjoma samazinājuma koeficients:

  • lopbarības augu sēklām – 0,384055;
  • sēklas kartupeļiem  – 0,819832.

 

Cūku cenas ES – eksporta ietekmē

Vidējā cūku cena ES kautsvarā šogad, visticamāk, saglabāsies pērnā gada līmenī – 1,70 eiro (Ls 1,19) par kilogramu, tirgu būtiski ietekmēs eksporta iespējas. Šādi ir COPA/COGECA un Eiropas Komisijas (EK) darba grupas par cūkgaļu secinājumi. Darba grupā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītājs Dzintars Veide.

ES liellopu sektors kritiskā situācijā

Eiropas gaļas liellopu audzēšanas sektors šobrīd ir kritiskā situācijā, ražošanas izmaksas nemitīgi pieaug, audzētājiem nav iespēju būt rentabliem un gūt peļņu, turklāt pieprasījumu tirgū ietekmējis zirgu gaļas skandāls. Šāds secinājums pēc dalības COPA/COGECA un Eiropas Komisijas (EK) liellopu gaļas darba grupā radies Latvijas ekspertei, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvei Maijai Pontāgai.

Ko pļausi, to slauksi!

Tuvojoties laikam, kad pēc piena kvotu atcelšanas nāksies ražot pienu brīva tirgus apstākļos ar nevienlīdzīgiem atbalsta maksājumiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, saimniekiem it īpaši nāksies domāt par saražotā piena pašizmaksu, lai noturētos tirgū. Jau ir pierādīts, ka saimniecības, kuras pašas saražo kvalitatīvu lopbarību, var samazināt piena pašizmaksu. Tā kā liellopu pamatbarība ir rupjā lopbarība, pievērsīsimies tieši tās kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir pļaušanas laika izvēle, kuru saimnieks pats var mainīt īsā laika periodā.

Lapas