Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Govis un ganības

Šis pavasaris ir sauss, un zāles augšana pagaidām ir lēna, tāpēc gadījumos, kad govis tiek izlaistas ganos, mēs vairāk to saprotam kā pastaigas svaigā gaisā ar nelielu zāles plūkšanas piedevu. Šinī gadījumā govis kūtī ir jābaro, gan ar rupjo lopbarību, gan spēkbarību.

Ganībās govis vislabāk laist, kad zāle ir sasniegusi 15 līdz 17 cm garumu, jo tad zālāja ražībai vajadzētu būt 1700 kg sausnas uz ha. Piemēram, ja zāles sausnas saturs ir 17%, tad 1700 kg sausnas ir 10 t/ha zāles masas.

Fermu dienu pasākums „Upmalu mājās”

LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļas speciālisti „Zālēdāju projekta” ietvaros demonstrējumu tīkla saimniecībās vasaras sezonā rīko fermu dienas. Pirmās no tām notika 30. aprīlī zemnieku saimniecībā „Upmalu mājas” Riebiņu novadā, Galēnu pagastā. Pasākums bija plaši apmeklēts –  piedalījās zemnieki, LLKC speciālisti un firmu pārstāvji.

LLKC aicina piedalīties seminārā par truškopību

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 2014. gada 7. un 15. maijā Valsts Lauku tīkla programmas ietvaros rīko bezmaksas divu dienu izglītojošu semināru „Ganāmpulka (truškopība) produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošām saimniecībām”. Kursi paredzēti  visiem interesentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas trušu audzēšanā un trušu pārraudzības darba kārtošanā.

Kursos apskatīs sekojošas tēmas:

1. „Dzīvnieku, ganāmpulka un novietņu reģistrācija”. Lektors: Lauksaimniecības datu centra nodaļas vadītāja Mairita Elbrete;

„Zālēdāju projekta” fermu dienu pasākumu plāns 2014. gadā

Turpinot Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumus lauku saimniecībās, LLKC Lopkopības kompetenču centrs „Zālēdāju projekta” ietvaros demonstrējumu tīkla saimniecībās 2014. gada vasaras sezonā ieplānojis veikt starpdemonstrējumu fermu dienas. Tās notiks no aprīļa beigām līdz novembrim.

Lai varētu piedalīties fermu dienu pasākumos, iepriekš jāpiesakās pie katra pasākuma atbildīgā  LLKC speciālista, kurš vada, koordinē un organizē pasākumu, pa mobilo tālruni vai e–pastu.

Aktuākās vides prasības lauksaimniekiem

Lauksaimniekiem īpaša uzmanība šopavasar jāpievērš vairākām vides aizsardzības prasībām, kas saistītas gan ar augkopību, gan lopkopību. Tas ir, dzīvnieku novietņu pareizai iekārtošanai, kūtsmēslu savākšanai un uzglabāšanai, saimniecības atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu savākšanai un apsaimniekošanai.

Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma ”Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

Saimnieka pienākums ir rūpēties par vidi

Šī gada 28. jūlijā beigsies Latvijai atvēlētais desmit gadu pārejas periods, un pilnībā jāsāk ievērot Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”. Tas nozīmē, ka dzīvnieku novietnēs, kurās ir virs piecām dzīvnieku vienībām īpaši jutīgās teritorijās un virs desmit ārpus vides jutīgās teritorijas Latvijā, obligāti jābūt izbūvētām prasībām atbilstošām kūtsmēslu krātuvēm. Pretējā gadījumā gan konkrētai saimniecībai, gan, iespējams, valstij kopumā draud bargas sankcijas.

Lapas