Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Barības galda apsaimniekošana piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

Ar katru gadu palielinās to saimniecību skaits, kuras izvēlas govis slaukt slaukšanas robotos. Līdz ar to arī slaucamo govju apsaimniekošanā un ēdināšanā ir jāievieš izmaiņas. Lai piensaimniekiem nodemonstrētu atšķirības ēdināšanas sistēmās,  novietnē uzsākot govis slaukt slaukšanas robotā, 2019. gadā z/s “Mareņi” Burtnieku novada Rencēnu pagastā tika uzsākts demonstrējums par slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīmi piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus.

LLKC kopā ar jums!

Covid-19 izplatības dēļ izsludinātā ārkārtas situācija valstī mums visiem liek mainīt ikdienu un pārplānot darbus.  Arī mums, LLKC, tas licis būt radošiem un domāt, kā ērtāk un klientiem pieņemamāk šajā sitācija sniegt ikdienas atbalstu.

Zīdītājgovju teļu ēdināšana pēc piedzimšanas

Galvenais ieguvums gaļas liellopu audzēšanā ir kvalitatīvs teļš. Tādēļ ir svarīgi pārliecinieties, ka visi teļi pēc piedzimšanas iespējami ātri saņem pietiekamu jaunpiena daudzumu, lai pēc iespējas labāk sāktu dzīvi. Teļi ir ģenētiska un ekonomiska investīcija nākotnei.

Teļu pareiza un pilnvērtīga ēdināšana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, kas ļauj pilnībā izpausties to iedzimtajām spējām jeb ģenētiskajam potenciālam.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā

Lai arī COVID-19 dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis valstī būtiski maina daudzu cilvēku ikdienu, LLKC informatīvie izdevumi turpina iznākt bez izmaiņām, piedāvājot lasītājiem plašu lietderīgas informācijas klāstu.

Marta “Latvijas Lopkopis” numurā lasiet interviju ar Lauksaimniecības datu centra direktora vietnieci Ernu Galvanovsku par aktuālo lopkopībā. Speciāliste skaidro, kādēļ nepieciešama novietņu infastrukūras anketēšana, kā arī vērtē aizvadītā pārraudzības gada rezultātus.

Slaucamo govju auguma izmēri

Pēdējo 20 gadu laikā slaucamo govju auguma izmēri ir ievērojami mainījušies. Selekcijas darba rezultātā govju krustu augstums un dzīvmasa ir būtiski palielinājusies. Starp krustu augstumu un dzīvmasu novērota vidēji cieša korelācija. Līdzīgi rezultāti iegūti, arī analizējot slaucamo govju izslaukumu un ķermeņa izmērus (krustu augstumu). Tomēr govju dzīvmasas un izslaukuma sakarība nav lineāra. Pievēršot lielāku uzmanību piena ražošanas ekonomikai, svarīgi vērtēt, cik daudz piena govs saražo pret uzņemto sausnas kilogramu apjomu, kā arī, kāda ir dzīvnieka ražība vienā mūža dienā.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” februāra numurā

Žurnāla februāra numurā lasiet reportāžu no Eiropā lielākās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes “Zaļā nedēļa” Berlīnē. Uzzināsiet, ko izstādē piedāvāja Latvija, kādas ir šā gada pārtikas tendences un kādas lauksaimniecības aktualitātes iezīmēja ES lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis, kā arī vairāku Eiropas un Vācijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji.

Iznākusi februāra “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurs. Tajā lasāma reportāža par starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi-gadatirgu “Zaļā nedēļa” Berlīnē, kurā piedalījās arī Latvijas ražotāji.

Varat lasīt aktuālāko no intervijas ar Lauku atbalsta dienesta direktoru Ģirtu Krūmiņu par atbalstu lauksaimniekiem. Pilns sarunas teksts pieejams žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra numurā.

Svarīga informācija lauksaimniekiem par papildu biodrošības prasībām mājputnu novietnēs, kas stājas spēkā no 7. februāra.

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem jāaizpilda anketa

Lauksaimniecības datu centrs nosūtījis lauksaimniekiem informāciju par anketas “Novietņu infrastruktūra”  aizpildīšanu. Anketa līdz 1. martam ir jāaizpilda visiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:

liellopi – no pirmā dzīvnieka; aitas + kazas – kopskaitā no 5 dzīvniekiem; zirgi – no 5 dzīvniekiem; mājputni – no 10 putniem; cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no 3.

Lapas