Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Ozolnieki | Pamatapmācība AAL profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus). Mācību temats: “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas – 31.01.; 01.02.; 05.02. un 06.02.

Pamatapmācība AAL profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus). Mācību temats: “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas31.01.; 01.02.; 05.02. un 06.02.

Iznākusi janvāra “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra   numurs. Tajā publicēts apkopojums par LLKC 2018. gadā galvenajiem paveiktajiem darbiem vairākās nozarēs – lopkopībā, ekonomikā, lauku attīstībā, zivsaimniecībā, tālākizglītībā u. c.

Publicēta informācija par Valsts Lauku tīkla Sekretariāta veiktās aptaujas rezultātiem lauku teritoriju attīstības veicināšanas jomā.

Uzsākti demonstrējumi ziemas kviešu sējumos

Jau informējām, ka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2018. gada pavasarī uzsāka piecu demonstrējumu tēmu ierīkošanu 12 augkopības saimniecībās. Demonstrējumi ierīkoti LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Rudenī uzsākti ziemas kviešu demonstrējumi divās tēmās:

1) dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos;

LLKC paveiktais 2018. gadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā aizvadīts darbīgs gads. Piedāvājam atskatīties uz vairākās nozarēs paveiktajiem svarīgākajiem darbiem.

VALSTS LAUKU TĪKLS

Noorganizētas 3 reģionālās konferences (kopā 210 dalībnieki) par Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada un Lauku attīstības programmas  aktualitātēm: Kuldīgā, Ilūkstē un Saulainē.

Apkopoti izmēģinājumu rezultāti augkopībā un lopkopībā

LLKC konsultantu ierīkoto izmēģinājumu rezultāti apkopoti ikgadējā izdevumā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2018”. Izmēģinājumi 2018. gadā tika ierīkoti augkopības un lopkopības saimniecībās.

Augkopībā tika salīdzinātas atšķirīgas sējas tehnoloģijas rapša sējumā, kā arī novērtēta dažādu kaļķojamo materiālu lietošanas efektivitāte ziemas kviešos. Izdevuma lasītājiem būs iespēja arī uzzināt par kūtsmēslu lietošanas efektivitāti laukaugu sējumos, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju Latvijā – kūtsmēslu skābināšanu.

Iznākusi decembra “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” decembra  numurs. Tajā atskats uz LLKC rīkoto konferenci “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”. Publicēta plašāka informācija par to, kā kviešu lauku apsaimniekošanai top atbalsta sistēma internetā, kur ar savu ieguldījumu citu partneru vidū iesaistās arī LLKC. Augkopjiem būs noderīgs arī materiāls par demonstrējumu, kurā tiek pētīta augu maiņas nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Kādas augļu un ogu kultūras redzēsim nākotnē?

Atkal kārtējais gads steidz strauji finišēt, un katrs steidz savās gaitās, lai ar prieku sagaidītu Ziemassvētkus un Jauno gadu. Mazliet ieslīgstot pārdomās par to, ko “Lauku Lapas” lasītāji vēlētos lasīt šī gada pēdējā numurā, iedomājos, lūk, par ko. Cilvēki meklē vienmēr kaut ko jaunu un varbūt mazliet neparastu.

Tā kā arī šogad ir pabūts ārpus Latvijas un daudz kas redzēts, mazliet paskatīsimies, kādas ir problēmas augļu dārzos kopumā pašlaik un kā tās varētu tikt risinātas tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā, varbūt mazliet vēlāk.

Lapas