Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Graudaugu raža jūlijā ir laba

Šonedēļ visā valsts teritorijā ir aktīvākais laiks ziemas kviešu un ziemas rapša kulšanai.  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis vēsta, ka nedēļas beigās tiks novākti arī pirmie rudzu lauki.

Ziemāju graudaugu ražas vākšana šogad ir sākusies agrāk nekā pērn un citus gadus, kviešu ražas vākšana Zemgalē – par 10 dienām. Līdzīgi ir arī citos Latvijas reģionos. Kuļamās ziemāju graudaugu platības ir aptuveni 431 tūkstotis hektāru (LAD dati).

Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums

LLU Zemkopības institūta demonstrējums par jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu lietošanu integrētajai lauksaimniecībai jau otro gadu tiek veikts Salas novada Biržos zemnieku saimniecībā “Priednieki”.

Demonstrējums ierīkots 2018. gada pavasarī, un sezonas laikā tika lietoti un salīdzināti dažādi mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi. 2019. gada pavasarī noņemtas augsnes analīzes no demonstrējuma lauka un atbilstoši demonstrējuma variantiem turpināti lietot  mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi.

Lauka dienā pēta augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā

LLKC sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bioloģisko saimniecību ”Vidus Stukules”, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu  jau otro gadu organizēja  demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu sējumos. Demonstrējums ierīkots ar mērķi praktiski parādīt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos, tas ilgs līdz 2022. gadam. Mērķa sasniegšanai ierīkoti četri varianti:

Aizvadīta lauka diena par graudaugu mēslošanu Latgalē

Jau otro gadu LLKC sadarbībā ar LLU MPS “Pēterlauki” Višķu nodaļu ierīko demonstrējumu par graudaugu mēslošanu. Lauka  diena notika “Kalna Višķos”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar saimniecībā ierīkotajiem izmēģinajumiem kviešu un rapša sējumos, kā arī ar  LLKC 2018. gadā uzsākto demonstrējumu  par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās. Šāds demonstrējums tiek ierīkots četros Latvijas reģionos.

Latvijā uzsākta ziemāju kulšana

Aizvadītajā nedēļā Latvijā uzsākta ziemas miežu ražas novākšana, bet šajās dienās –  arī agrāku ziemas rapšu šķirņu pļauja. Lai arī precīzi dati par ziemas miežu ražību vēl nav pieejami, saimnieki sarunās atzīst, ka iekūlums ir tiešām labs, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopju apkopotā informācija.

To, ka ziemāju ražas līmenis šogad varētu būt labs, jau maijā liecināja LLKC speciālistu lauka apsekojumi, – ziemas kviešu vidējais ražas potenciāls visā valstī tika pārliecinoši prognozēts virs 5 tonnām no hektāra.

“Lejas Jērānos” vērtē augsnes apstrādes tehnoloģijas

Jau otro gadu Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemnieku saimniecībā “Lejas Jērāni” notika LLKC un z/s “Lejas Jērāni” organizētā demonstrējuma lauka diena par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai. Apmeklētāju pulks šogad bija krietni lielāks nekā pagājušajā gadā, jo interese par augsnes apstrādes tehnoloģijām pieaug.

Lauka dienā interesenti varēja uzzināt par LAP pasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informāciju pasākumiem”, par demonstrējuma ierīkošanu un rezultātiem.

Apmeklē augkopības saimniecības

Lauksaimnieki no Jēkabpils apkārtnes novadiem, kā arī Viļakas un Rugāju novadiem jūnija beigās devās saimniecību apmeklējumā uz Asares, Eglaines un Maļinovas pagastiem, lai gūtu pieredzi un vērtīgus ieteikumus par graudaugu audzēšanu un pirmapstrādi, pielietojot inovatīvas metodes.

Iznākusi jūlija “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurs. Tajā publicēta  reportāža par otro “Novada Garšas” pasākumu Pierīgā un LLKC speciālistu veiktās ražas prognizēšanas rezultāti jūnijā.

LLKC grāmatvedības eksperte Linda Puriņa izskaidro jaunās čeku loterijas noteikumus, kā arī atgādina par laukstrādnieku nodokļa piemērošanu.

AAL lietotāji – cieniet savus kaimiņus!

Augu aizsardzības līdzekļus (AAL) nepareizi lietojot, var nelabvēlīgi iespaidot cilvēka un dzīvnieka veselību, apkārtējo vidi. Tāpēc saprotams, ka daudzi iedzīvotāji vēlas pasargāt sevi un ģimenes locekļus no to iedarbības gadījumos, kad tuvumā notiek lauka vai dārza apstrāde ar AAL.

Pirmais solis ir apzināt savu lauku kaimiņus, vietējos iedzīvotājus, īpaši potenciāli jutīgos apkārtnes iedzīvotājus (bērnus, vecāka gada gājuma cilvēkus u. c.), bioloģiskos lauksaimniekus.

Lapas