Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lietainais laiks sējumiem un dārziem nācis par labu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā vasarāju ražas prognozēšana šobrīd liecina par labām vasarāju – kviešu un rapšu – ražām. Savukārt LLKC dārzkopības speciālisti norāda, ka aizvadīto dienu lietainais laiks dārziem nācis tikai par labu.

Risinājumi efektīvai kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanai

Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” noticis LLKC organizētais seminārs par efektīvu kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanu.

LLKC sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima” organizēja semināru „Efektīva kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana – ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”. Par pasākuma norises vietu tika izraudzīta Kokneses novada Bebru pagasta zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, kuras īpašnieks Juris Sprukulis laipni piekrita uzņemt vairāk nekā 80 interesentu un iepazīstināt ar savu saimniecību un biogāzes ražotni.

Lauksaimniekiem un biškopjiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Patlaban dažādās Latvijas vietās vasaras rapša attīstība ir no pumpura līdz ziedēšanas sākuma stadijai, notiek platību apstrāde aizsardzībai pret kaitēkļiem un augu slimībām. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina par pareizu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, mazinot to radīto risku Latvijas dabai un cilvēku veselībai.

Informācija lauksaimniekiem:

AAL atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā. Atcerieties:

Lauka diena demonstrējumu saimniecībā „Sproģi”

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz demonstrējuma „Humīnvielu lietošanas ietekme uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti” lauka dienu 18. jūnijā plkst. 11.00 zemnieku saimniecībā „Sproģi”  Pāvilostas novada Vērgales pagastā.

Lauka dienu atklājot, īpašnieks Ainars Vigulis iepazīstinās ar savu saimniecību. Turpinājumā tiks sniegta informācija par humīnvielu lietošanas ietekmi uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti. Sekos iepazīšanās ar konkrētā demonstrējuma ierīkošanu saimniecībā „Sproģi”. Nobeigumā paredzētas diskusijas.

Plašāka informācija pielikumos

Lauku dienas augkopības demonstrējumu saimniecībās

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros zemnieku saimniecībās un mācību pētījumu stacijā arī šogad ierīko demonstrējumus augkopībā. Ar demonstrējumu ierīkošanas gaitu un rezultātiem interesenti var iepazīties lauku dienās.

 LLKC sadarbībā ar Zemnieku Saeimu un z/s „Vecsiljāņi”  13. jūnijā plkst. 10.00 organizē semināru – lauku dienu “Efektīva kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana – ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”.

ES tirgū ķiploku netrūks

ES ķiploku audzētājiem šogad nāksies pacīnīties ar Ķīnas kolēģiem, jo ES apstiprināta regula par Ķīnas importa kvotas palielināšanu par 12 tūkstošiem. Tas ziņots COPA–COGECA un EK darba grupā „Augļi un dārzeņi”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas  pārstāve Mārīte Gailīte.

Laukaugu ražas prognozēšana

Kā jau tas ierasts iepriekšējos gados, maijā tiek uzsākta laukaugu ražas prognozēšana. Tās ietvaros LLKC augkopības speciālisti veic labības un rapša sējumu apsekojumus visā Latvijas teritorijā, tiek veiktas augu uzskaites un vidējās ražas aprēķini. Maijā apsekotas un prognozes sagatavotas ziemāju labībām – ziemas kviešiem, rudziem, tritikālei un ziemas rapsim. Attēlā redzams prognozēto ražu salīdzinājums pēdējos trīs gados.

Zālāja mēslošana

Lai iekoptu kvalitatīvu zālāju un būtu iespējams iegūt augstas un kvalitatīvas ražas, nepieciešama mēslošana, kas jāveic pārdomāti, vadoties pēc plānotā ražas apjoma, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un zelmeņa botāniskā sastāva.

Prasības sezonas augļu, dārzeņu un ogu tirgotājiem

Vasaras sezonā ne viens vien piepelnās, tirgojot kaut ko no sava piemājas dārziņa, daļai cilvēku finansiāls atspaids ir no ogošanas un sēņošanas gūtā peļņa. Savukārt vēl citi, savākto un izaudzēto vēlas pārstrādāt un tikai tad pārdot. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Inese Levane skaidro, kādas normas šāda rūpala veicējiem ir jāievēro.

Nav jāreģistrējas PVD

Lapas