Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Laukaugu ražas prognozēšana augustā

Veicot iekulto ziemāju ražu apsekošanu, LLKC speciālisti secinājuši, ka ziemāju ražas šogad ir par apmēram 20% zemākas kā 2012. gadā, kas vērtējamas kā vidēji labas ražas.

Augustā pirms vasarāju kulšanas tika veikta vasarāju labību – vasaras kviešu, miežu, auzu, vasaras rapša un griķu ražas otrā prognozēšana un apkopotas iekultās ziemāju labību – ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas rapša ražas.

Vasarāju labību otrā prognozēšana

Šajā mācību gadā turpinās programmas „ Skolas auglis” un „Skolas piens”

Lai uzsāktu dalību programmās „Skolas auglis” vai „Skolas piens”, pretendentam ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta (LAD) Klientu reģistrā un jāsaņem apstiprinājums. Ja apstiprinājums attiecīgajai programmai ir saņemts iepriekšējos mācību gados, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams.

Saimniecībā „Apšusala” tika ierīkots demonstrējums „Tauriņziežu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāte un pēcietekmes novērtējums”

Demonstrējuma mērķis: konkrētajos audzēšanas apstākļos novērtēt lopbarības pupu kā priekšauga pēcietekmi uz sekojošo kultūraugu, noteikt optimālu izsējas normu, popularizēt lopbarības pupas kā piemērotu kultūraugu maiņā un vērtīgu proteīna avotu lopbarībā.

Demonstrējuma lauku diena notika 24. jūlijā. Tās laikā varēja novērtēt lauka pupu  šķirnes ‘Fuego ’ trīs izsējas variantus: 30, 40 un  50 dīgstošas sēklas uz 1/m2.

Vērtējot lauka pupu pēcietekmi, pasākuma dalībnieki varēja apskatīt četrus variantus:

Saimniecībā „Apšusala” tika ierīkots demonstrējums „Tauriņziežu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāte un pēcietekmes novērtējums”

Demonstrējuma mērķis: konkrētajos audzēšanas apstākļos novērtēt lopbarības pupu kā priekšauga pēcietekmi uz sekojošo kultūraugu, noteikt optimālu izsējas normu, popularizēt lopbarības pupas kā piemērotu kultūraugu maiņā un vērtīgu proteīna avotu lopbarībā.

Demonstrējuma lauku diena notika 24. jūlijā. Tās laikā varēja novērtēt lauka pupu  šķirnes ‘Fuego ’ trīs izsējas variantus: 30, 40 un  50 dīgstošas sēklas uz 1/m2.

Vērtējot lauka pupu pēcietekmi, pasākuma dalībnieki varēja apskatīt četrus variantus:

Bezmaksas seminārs „TĀLREDZĪGI UN SASKAŅĀ AR DABU"

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) rīko bezmaksas semināru „TĀLREDZĪGI UN SASKAŅĀ AR DABU”. Kā saimniekot piena lopkopības saimniecībā bez nepieciešamības pēc minerālmēsliem un iepirktas lopbarības. Z/s "Ozoli"* piemērs.

Semināra mērķis:

Iepazīstināt ar z/s „Ozoli” saimniekošanas metodēm un veicināt izpratni, kā, apvienojot augkopību ar lopkopību, nelielā saimniecībā iespējams rentabli saimniekot, nodrošinot pašpietiekamību ar lopbarību un mēslojumu, turklāt darot to ar videi draudzīgām metodēm.

Praktiskajā seminārā Lejasķerzēnos informē par agrovides pasākumiem kā saimnieka un patērētāja ieguvumu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) projektaBaltic Deal ietvaros 10. jūnijā zemnieku saimniecībā Lejasķerzēnirīkoja semināru Agrovide – saimnieka un patērētāja ieguvums.

Ziemāju raža zemāka kā pērn, vasarāju raža laba

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti, veicot iekulto ziemāju ražas apsekošanu, secinājuši, ka tā šogad ir par vidēji 20% zemāka kā 2012. gadā, savukārt vasarāju ražas līmenis ir tikpat augsts kā pērn. 

Augusta nogalē pirms vasarāju kulšanas LLKC speciālisti veica vasaras kviešu, miežu, auzu, vasaras rapša un griķu ražas otro prognozēšana, kā arī apkopoja iekultās ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas rapša ražas.

Rudens avenes: labi koptos laukos šogad labas ražas

Neraugoties uz vēlo pavasari un karsto vasaru, rudens avenes šogad sākušas ražot labi un ražu var prognozēt lielāku nekā pērn. Jo īpaši kārtīgu saimnieku sakoptos ogu dārzos, kur ir smagākas augsnes. Vieglākās augsnēs esošajos stādījumos laba raža gaidāma, ja saimnieki sekmīgi atrisinājuši laistīšanas jautājumu.

Lapas