Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Jaunais maksājums par zaļināšanu tiks ieviests 2015. gadā

Latvijā nākamgad varēs turpināt pieteikties Vienotajam platības maksājumam (VPM), tomēr ir gaidāmas nozīmīgas izmaiņas, kas lauksaimniekiem obligāti jāņem vērā.

No 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu, kas veidos daļu no VPM. Tikai tās saimniecības, kas ievēros zaļināšanas prasības, saņems VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts vispār.

Zaļināšanas prasības tiek izpildītas, ja tiek veikta:

Lauksaimnieki aicināti iepazīties ar zaļināšanas maksājuma prasībām

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumos, kas saistīti ar zaļināšanas maksājumu.

Šie nosacījumi lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras otrajā pusē un rudenī, plānojot nākamā gada sējumu struktūru un ziemāju sēju.

Ziemāju ražas - sliktākās pēdējo divu gadu laikā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā ziemāju ražas prognozēšana liecina – labas ražas no ziemājiem šogad nav gaidāmas.

„Cerība uz labu ražu izplēn, jo ziemā ziemāji ir pamatīgi cietuši,” norāda  LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis.

Iznākusi „Lauku Lapa” Nr. 7 (112)

Iznākusi 2014. gada jūlija „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

* Vienojas nemainīt kadastrālo vērtību lauksaimniecības zemei;

* Lauku zemes iegādei – papildu 5,7 miljoni eiro;

* Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana ienākumam no lauksaimniecības zemes pārdošanas;

* Bruto seguma aprēķins var palīdzēt izvēlēties jaunu nozari;

* Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu apkope un pārbaude;

* Jaunas prasības lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā;

* Kukaiņi – apdraudējums mājlopu veselībai;

Jaunas prasības lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā

Integrēto augu audzēšanas ieviešanu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs noteic Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/128/EK, kas nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai. Uz tās pamata katra dalībvalsts veica integrētās augu aizsardzības ieviešanu valstī ar 2014. gada 1. janvāri.

Bruto seguma aprēķins var palīdzēt saimniecībām izvēlēties jaunu nozari

Jau informējām, ka LLKC tika sagatavots  bruto seguma aprēķins 2013. gadam. Apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumos, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija, un tas veikts par 61 augkopības kultūru un lopu grupu.

Augu izcelsmes produktu primārā ražošana tiek kontrolēta

Lielai daļai Latvijas augu izcelsmes primāro produktu ražotāju – svaigu augļu, dārzeņu un augu audzētājiem – ir sācies aktīvākais periods gadā, jo iestādītais un iesētais nupat sākt nest augļus: daļēji tas tiek realizēts uzreiz, bet daļēji – pārstrādāts galaproduktā.Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti skaidro būtiskāko informāciju par dienesta veiktajām regulārajām pārbaudēm, kā arī svarīgāko, kas jāievēro pašiem ražotājiem.

Lapas