Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pieteikšanās interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā

Tiek izsludināta saimniecību pieteikšanās Interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā.

Tēmas augkopībā: Graudaugu un rapša audzēšana; Bioloģiskā lauksaimniecība.

Tēmas piena lopkopībā: Piena kvalitāte un govju veselība piensaimniecībā; Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība.

Sīkāk par pieteikšanās kārtību lasīt pielikumā

Pieteikšanās termiņš 2014. gada 4. aprīlis.

Seminārs "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs š. g. 31. martā Kokneses pagastā rīko praktisko semināru "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai".

Semināra mērķis:

Savstarpējās atbilstības pakalpojums – jaunums mūsu saimniekiem

Kristīne Ragaine-Volnianko

Pēc Latvijas iestāšanās, ES strauji palielinājies lauksaimniecisko darbību un lauku attīstību reglamentējošo tiesību aktu daudzums, kā arī strauji izmainījušās gan izvirzītās prasības, gan lauku saimniekiem pieejamie atbalsta mehānismi. Jebkurš saimnieks, kurš pretendē saņem ES atbalsta maksājumu, ir saskāries ar šādiem formulējumiem: „vides aizsardzība, dzīvnieku labturība, laba lauksaimniecības prakse”. Šie visi dažādie nosacījumi ir apvienoti un nodēvēti vienotā terminā „Savstarpējā atbilstība” (SA).

Lauksaimniekiem iespēja pieteikties ierīkot demonstrējumu augkopībā Valsts Lauku tīkla pasākumā „Demonstrējumi lauku saimniecībās”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Demonstrējumi lauku saimniecībās"ietvaros līdz 2014. gada 28. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību demonstrējuma ierīkošanai saimniecībā.

Demonstrējumu tēmas:

Bioloģiskā lauksaimniecības sistēma un bioproduktu marķējums

Eiropas Kopienas normatīvie akti nosaka pamatprincipus par bioloģisko produktu ražošanu, marķēšanu, kontroli un tādējādi arī aizsardzību produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noteikta vienota kārtība, kādām jābūt obligātajām norādēm bioloģisko produktu marķējumā.

Zaļās karotītes dalībniekiem priekšrocības iepirkumos

Praksē ir sākusi darboties sistēma, kas paredz, ka valsts un pašvaldību iepirkumos kā viens no kritērijiem, kas dod papildu priekšrocības, ir dalība Nacionālajā pārtikas kvalitāte shēmā. Proti, pārtikas ražotājiem un viņu piedāvātajiem produktiem ir lielākas iespējas uzvarēt iepirkumos, ja viņi ir Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas jeb Zaļās karotītes dalībnieki.

Mērķis – pašvaldību iepirkumos vietējie produkti

Pārtikas produktu iepirkumiem Latvijas pašvaldības gadā tērē vairāk kā 18 miljonus eiro ik gadu. Kā panākt, lai šī nauda pēc iespējas vairāk paliktu pašu pašvaldību teritorijās, nodrošinot ekonomisko izaugsmi uz vietas? Pašvaldību un lauksaimniecības produktu ražotāju sadarbības veicināšanai LLKC pērn iesāka pilotprojektus Limbažos un Tukumā, kuru mērķis ir panākt, lai vietējo lauksaimnieku saražotā pārtika tiktu piedāvāta vietējām skolām, bērnudārziem un pārējām pašvaldību iestādēm.

Zemnieku saeima aicina uz konferenci par ūdens resursu apsaimniekošanas tehnoloģijām un praksi

Biedrība „Zemnieku saeima” sadarbībā ar projekta Baltic Compact partneriem aicina piedalīties konferencē „Ūdens resursu apsaimniekošanas tehnoloģijas un prakse – jaunas iespējas un izaicinājumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”, kas norisināsies š.g. 13.-14.martā, Rīgā.

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē un zināšanās, kā arī iepazīstināt ar sasniegtajiem rezultātiem ierīkojot un testējot kontrolētās drenāžas un ūdens apsaimniekošanas tehnoloģijas dažādās valstīs, dažādās vietās un dažādos apstākļos.

Lapas