Jūs atrodaties šeit

Zemgale

Mācības piena šķirņu ganāmpulku pārraudzībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē mācības piena šķirņu ganāmpulku pārraudzībā pārrauga darba tiesību iegūšanai vienā ganāmpulkā.

Apmācības tiek organizētas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” un to aktuālajiem grozījumiem.

Fermu diena „Dārzniekos” notiks 27. jūlijā

Zālēdāju projekta ietvaros aicinām 27. jūlijā uz fermu dienu zemnieku saimniecībā “Dārznieki” par kvalitatīva zālāju apsaimniekošana lopkopības saimniecībā.  

Pasākuma tēma: „Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējums daudzgadīgajā zālājā lopkopības saimniecībā”. Fermu dienas pasākumi notiks 27.  jūlijā no plkst. 11.

Pirmā daļa: Aizkraukles novada kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

Darba kārtība:

Reģistrācija no plkst. 10.30–11.00.

Kursi „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” Ozolniekos

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības Dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem  par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2017. gada 12. augusts (sestdiena) plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Komplektē mācību grupu dzīvnieku pārvadātājiem

LLKC, Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2017. gada 27. maijs (sestdiena) plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Komplektē semināra grupu pārraugiem cūkkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram pārraugiem cūkkopībā. Nodarbību ietvaros tiks pagarinātas LLKC izdotās pārraudzības apliecības.

Mācību norises laiks: 17.05. un 18.05.2017. Ierašanās plkst. 10.00.

Apmācību struktūra: 2 dienu seminārs; pirmajā dienā 17.05. datorizētas mācības (līdzi jāņem portatīvais dators).

Komplektē semināra grupu pārraugiem cūkkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram pārraugiem cūkkopībā. Nodarbību ietvaros tiks pagarinātas LLKC izdotās pārraudzības apliecības.

Mācību norises laiks: 17.05. un 18.05.2017. Ierašanās plkst. 10.00.

Apmācību struktūra: 2 dienu seminārs; pirmajā dienā 17.05. datorizētas mācības (līdzi jāņem portatīvais dators).

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. (pirkt, lietot, tirgot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Apmācību struktūra: noklausoties lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība iepriekš minēto darbību veikšanai.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību sākums: 28. martā plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas saskaņā ar MK noteikumiem nr. 147:

Lapas