Jūs atrodaties šeit

Zemgale

Komplektē mācību grupu dzīvnieku pārvadātājiem

LLKC, Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2017. gada 27. maijs (sestdiena) plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Komplektē semināra grupu pārraugiem cūkkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram pārraugiem cūkkopībā. Nodarbību ietvaros tiks pagarinātas LLKC izdotās pārraudzības apliecības.

Mācību norises laiks: 17.05. un 18.05.2017. Ierašanās plkst. 10.00.

Apmācību struktūra: 2 dienu seminārs; pirmajā dienā 17.05. datorizētas mācības (līdzi jāņem portatīvais dators).

Komplektē semināra grupu pārraugiem cūkkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram pārraugiem cūkkopībā. Nodarbību ietvaros tiks pagarinātas LLKC izdotās pārraudzības apliecības.

Mācību norises laiks: 17.05. un 18.05.2017. Ierašanās plkst. 10.00.

Apmācību struktūra: 2 dienu seminārs; pirmajā dienā 17.05. datorizētas mācības (līdzi jāņem portatīvais dators).

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. (pirkt, lietot, tirgot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Apmācību struktūra: noklausoties lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība iepriekš minēto darbību veikšanai.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību sākums: 28. martā plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas saskaņā ar MK noteikumiem nr. 147:

Ozolniekos kursi truškopībā nodarbinātajiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē apmācību grupu bezmaksas divu dienu mācībām dzīvnieku pārraugiem truškopībā.

Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros un ir aktuālas kvalifikācijas paaugstināšanai. Mācību tēma projekta ietvaros ir “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana”

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām (50%).

Mācības par labturības prasībām kautuvē Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības liellopu, aitu, kazu, cūku kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 –„Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: kurss sastāv no divām daļām – teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Jauno mednieku apmācības Tukumā

LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC) 3.martā pulksten 10.00 aicina uz jauno mednieku apmācībām Tukumā. Mācības notiks LLKC Tukuma birojā, Ed.Veidenbauma ielā 9.

Mācībās aicinām piedalīties interesentus arī no Engures, Mērsraga, Kauguriem, Jūrmalas, Lestenes, Jaunpils, Dobeles un citiem novadiem.

Pieteikšanās un plašāka informācija - Juris Šaiters, 20223626

Lapas