Jūs atrodaties šeit

Zemgale

Kursi lauksaimniecības dzīvnieku pārraugiem profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 20. un 21. oktobrī komplektē bezmaksas divu dienu mācību grupas dzīvnieku pārraugiem piena lopkopības saimniecībās. Mācībās puse no nodarbībām būs praktiskās.  Mācības notiek Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros un ir aktuālas kvalifikācijas paaugstināšanai. Mācību tēma: “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana”. Tā papildināta ar dzīvnieku audzēšanas ekonomiskajiem jautājumiem.

Ozolniekos izglītojošs seminārs zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīks šogad organizē izglītojošo semināru zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem.

Seminārs notiks š.g. 17.maijā, Ozolniekos, e-pasta pielikumā pievienota semināra programma. Dalība seminārā bez maksas.

Seminārā iekļautas sekojošas tēmas:

Ozolniekos kursi par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Kursi Iecavā par kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15. aprīlī organizē kursus „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (zaķveidīgie, mājputni)kautuvēs strādājošajiem.

Mācību norises vieta: z/s “Jaunliepas”, Iecavas novads, Iecavas pagasts.

Mācību norises laiks: š. g. 15. aprīlis (teorija + praktiskās nodarbības zaķveidīgajiem un mājputniem) plkst. 10.00.

Lektori: PVD PUD vecākā eksperte Evita Leitāne.

Galvenās apmācību tēmas:

Kursi „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” Ozolniekos

Notiks kursi „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)kautuvēs strādājošajiem.

Mācību norises vieta: teorētiskā daļa – LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos. Praktiskā daļa – pēc vienošanās kādā no kautuvēm.

Kursi „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” Ozolniekos

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 2016. gada 22. marts plkst. 10.00 līdz ~16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Dzīvnieku fizioloģija;
  • Stresa jēdziens;
  • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā;
  • EK Regula Nr. 1/2005.

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 27. oktobrī rīko apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai.

Apmācības notiks Ozolniekos, Rīgas ielā 34 no plkst. 9.00 līdz aptuveni plkst. 15.30.

Plašāka informācija - pielikumā.

Lapas