Jūs atrodaties šeit

Vietējās produkcijas iepirkšana – Latvijas pašvaldību iespēja

Lauku attīstība

LLKC sadarbībā ar LLU 2014. gadā veica pētījumu par pašvaldību ieguvumiem, publiskajos pārtikas iepirkumos izvēloties vietējo produkciju.

Pētījumā tika analizēti potenciālie pašvaldību ieguvumi, ja to publiskajos pārtikas iepirkumos maksimāli tiek palielināta vietējā teritorijā ražotās produkcijas daļa. Veiktais pētījums parāda, ka pašvaldībai, iepērkot vietējo produkciju, ir gan sociāli, gan ekonomiski ieguvumi. Lielāka uzmanība šajā pētījumā pievērsta ekonomiskajai analīzei, kas balstīta gan uz uzņēmumu (saimniecību) sniegtajiem datiem, gan arī ekonomiski pamatotiem pieņēmumiem. Analīze liecina, ka lielākais ekonomiskais ieguvums pašvaldībām šādos gadījumos ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un naudas līdzekļu daudzuma, kas  tiek tērēts vietējās pašvaldības teritorijā. Tāpat nozīmīgs ieguvums ir pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem vietējiem iedzīvotājiem, kuriem tiek nodrošinātas darba vietas vietējos pārtikas ražošanas vai dārzeņu un augļu audzēšanas uzņēmumos. 

Teorētiskās literatūras studijas un ārvalstu pieredze par sociālekonomisko ieguvumu aprēķināšanu rāda, ka būtisku pašvaldības ieņēmumu daļu veido vietējo ražotāju samaksātais dabas resursu nodoklis. Apskatot Latvijas pieredzi un sīkāk analizējot Tukuma novada uzņēmēju dabas resursu nodokļa maksājumus, redzama salīdzinoši ļoti neliela šī nodokļa ietekme uz pašvaldības budžeta izmaiņām, ja vietējos uzņēmumos tiktu palielināts ražošanas apjoms. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka liela daļa pētījumā iekļauto uzņēmumu ir mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā un nodarbojas ar videi draudzīgu pārtikas produktu ražošanu.

Šajā pētījumā vietējās produkcijas iepirkšana Tukuma novada publiskajos pārtikas iepirkumos skatīta galvenokārt no ekonomiskā ieguvuma viedokļa. Tomēr, ņemot vērā, ka Latvijā pašvaldību publisko pārtikas iepirkumu veikšana, kā arī padziļināta izpēte par pašvaldības ieguvumiem no vietējās produkcijas iepirkšanas nav veikta, ir daudz virzienu, kuros  nepieciešams veikt padziļinātus pētījumus par šo nozari. Veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka padziļināta izpēte būtu nepieciešama gan par sociālajiem, gan ekonomiskajiem ieguvumiem. Turklāt ļoti vērtīgi būt izvērtēt situāciju pašvaldībā pirms un pēc vietējās pārtikas īpatsvara ievērojamas palielināšanas publiskajā pārtikas iepirkumā. Tāpat svarīgi būtu izpētīt situāciju ne tikai no vietējā kā novada ražojuma perspektīvas, bet arī no vietējā kā Latvijas ražojuma perspektīvas.

Pētījumā izmantotā metodoloģija var tikt izmantota, veicot līdzīga rakstura pētījumus. Pētījuma rezultāti iezīmē būtiskas pozitīvas perspektīvas vietējās produkcijas patēriņa palielināšanā vietējā pašvaldībā, ko var attiecināt uz citām pašvaldībām Latvijā. Tomēr, ņemot vērā Latvijas pašvaldību uzņēmējdarbības virzienu un ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības, pētījuma rezultāti nav vispārināmi.

Guna Šulce,

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

PielikumsIzmērs
petijums.pdf2.32 MB

Pievienot komentāru