Jūs atrodaties šeit

Top lauku saimniecību pārvaldības elektroniskā sistēma

Lauku attīstība

Pavisam drīz arī lauksaimnieki visus savas saimniecības datus apkopot, uzkrāt un analizēt varēs vienuviet. 14 partneri – paši saimnieki, zinātniskie pētnieki, ar lauksaimniecību saistītas institūcijas  – ķērušies pie elektroniskajā vidē pieejamas lauku saimniecības pārvaldes sistēmas izveides.

Ar jaunizveidotās elektroniskās sistēmas palīdzību tiks atvieglots saimniecības pārvaldības process, daudz ātrāk un vienkāršāk veicot vajadzīgās uzskaites, aprēķinu un plānošanas darbības, nodrošinot visu datu uzkrāšanu vienuviet. Daudzus jautājumus tādējādi varēs atrisināt, ne vienmēr meklējot speciālista palīdzību. Sistēmas ietvaros varēs veikt tādas darbības kā lauku vēstures, augu maiņas plāna un mēslošanas plāna sastādīšana, dzīvnieku kustības grafika un lopbarības vajadzību plāna izveide, resursu uzskaites un noslodzes aprēķinu veikšana, tiešo ražošanas izmaksu analīze, budžeta plānošana, dokumentu un atskaišu ģenerēšana un daudzas citas darbības.

Z/s “Imantas” īpašnieks Ģirts Ante: “Kad mani uzaicināja piedalīties šī projekta īstenošanā, nešaubīgi piekritu, jo manā skatījumā Latvijā ir dažādas saimniecību datu uzskaites sistēmas, bet tās nav savstarpēji saistītas. Būtu labi, ja būtu viena sistēma, ko varētu lietot visu lauksaimniecības sektoru saimniecības un kurā varētu ne tikai datus uzkrāt, bet arī analizēt un veidot no tiem atskaites visām lauksaimniecību kontrolējošām institūcijām.”

Z/s “Gaidas” īpašniece Dace Drošprāte: “Izmantojot elektronisko saimniecības pārvaldības sistēmu, saimniekam būs vieglāk un uzskatāmāk novērtēt rentablākās un izdevīgākās nozares gan sezonāli, gan vairāku  gadu griezumā. Kopumā tas palīdzēs saimniecības darba efektivitātes uzlabošanā un nodrošināšanā, kā arī palīdzēs saimniecībai izvēlēties prioritārās nozares.”

Projekts “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide” uzsākts šogad un turpināsies līdz 2023. gadam. LLKC šajā projektā kā vadošais partneris sadarbosies ar 14 partneriem no lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, kooperatīviem, zinātniskajiem pētniekiem un praktizējošām lauku saimniecībām.

Plašāka informācija: Liene Dabiņa, LLKC Ekonomikas nodaļas projektu vadītāja, mob. tālr. 26328248.

 

UZZIŅA

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekts: Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019.-30.06.2023.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Projekta partneri:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija",

Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija",

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS”

“Gaļas liellopu audzētāju biedrība”,

“Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”,

"Agroresursu un ekonomikas institūts" (AREI),

Jelgavas novada z/s "GAIDAS”

SIA “Lekstes upenes”,

SIA “Milkosa”,

Tukuma rajona Irlavas pagasta z/s “LEJAS RIEPJI”,

Mētrienas pagasta z/s "PRIEŽUKALNS,

Vītiņu pagasta z/s "IMANTAS",

Murmastienes pagasta I. Grudula zemnieku saimniecība "KRŪKĻI".