Jūs atrodaties šeit

Sākta aptauja par ES lauksaimniecības politiku

Lauku attīstība

Eiropas Komisija (EK) šonedēļ uzsāka interneta aptauju par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un priekšlikumiem, kā to uzlabot. Aptauja ir daļa no esošās KLP izvērtējuma, un pēc tā veikšanas EK sniegs savus priekšlikumus, kādai jābūt KLP pēc 2020. gada. Aptaujā iekļauti 34 jautājumi, vaicājot par KLP galvenajiem uzdevumiem, un, vai esošā KLP tos spēj izpildīt, kas visvairāk traucē kļūt par lauksaimnieku, pēc kādiem kritērijiem būtu jāpiešķir tiešie maksājumi u.c. jautājumi. Aptaujā, kas būs aktīva līdz šā gada 2. maijam, aicināts piedalīties ikviens interesents.

Aptauja pieejama: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a