Jūs atrodaties šeit

Politikas veidotāju un ekspertu diskusija par lauku telpas attīstību

Lauku attīstība

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), veicot Valsts Lauku tīkla (VLT) Sekretariāta funkcijas, sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) 19. septembrī Rīgā organizē pasākumu Politikas veidotāju un ekspertu diskusija par lauku telpas attīstību.

Kāpēc nepieciešama šī diskusija? Pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā Latvijas 80 novados iedzīvotāju skaitam ir noturīga tendence samazināties, un šis process nav apturēts. Līdzšinējie valsts politikas pasākumi nav spējuši kompensēt strauji sarukušo darbavietu skaitu lauksaimniecībā un citās agrobiznesa nozarēs, kas samazināsies arī nākamajā desmitgadē. Ar zemkopības nozaru politiķu spēkiem šo procesu nav iespējams novērst, bet ekonomikas kritums un valsts budžeta konsolidācijas pasākumi konkrēti mazinājuši lauku iedzīvotāju mobilitāti un pakalpojumu pieejamību, – sabiedriskā transporta kustības blīvums lauku apvidos mazinājies, ceļu kvalitāte pasliktinās, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietas koncentrējas, tirdzniecības vietas tiek likvidētas. Lauku pašvaldību budžeti kļuvuši dominējoši atkarīgi no centralizēti saņemtajiem līdzekļiem. Savu stabilitāti ir zaudējis katras teritorijas ilgtspējīgas apdzīvotības pamatu trīsstūris: darbs – dzīvotne – kopiena.

Diskusijas mērķis: Rast vienotu politikas veidotāju skatījumu par to:

  • vai vēlamies apturēt sociāli ekonomiskās degradācijas procesus Latvijas lauku telpā;
  • kāds ir politiķu redzējums par lauku sociāli ekonomiskās telpas izaugsmes perspektīvām – virzieniem un struktūru;
  • vai un kā politikas veidotāji ir gatavi līdzdarboties ar savā rīcībā esošiem instrumentiem, lai šo telpu attīstītu, rodot pārnozaru risinājumus un atjaunojot lauku telpā dzīvojošajiem Latvijas ļaudīm perspektīvas sajūtu. Arī skaidra noliedzoša atbilde tiks pieņemta.

Diskusijā piedalīsies eksperti-analītiķi un vadošās amatpersonas no Latvijas Republikas Zemkopības, Labklājības, Kultūras, Ekonomikas, Finanšu, Satiksmes, Izglītības un zinātnes, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, kā arī no Ministru Kabineta Pārresoru koordinācijas centra.

Ar šo diskusiju organizētāji uzsāk citviet Eiropā (piemēram, Anglijā, Somijā un Zviedrijā) jau pārbaudītu aktivitāti – politikas ietekmes novērtējumu uz lauku teritorijām (lauku politikas revīzija/vienotas lauku politikas izstrāde – rural proofing – jeb domāšana un rīcības par laukiem).

Piedalīšanās pasākumā – ar ielūgumiem, tomēr visi interesenti diskusiju varēs vērot video ierakstā pēc pasākuma mājaslapā www.laukutikls.lv

Pēc VLT materiāliem sagatavoja Dace Millere, LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

 

Vieta: Rīga

Datums: Trešdiena, 19 Septembris, 2012 - 10:00

Pievienot komentāru