Jūs atrodaties šeit

LLKC vadības komanda viesojās Gruzijā

Lauku attīstība

LLKC vadības komanda tikās ar Gruzijas Starptautisko lietu departamenta un Vides informāciijas un izglītības centra pārstāvjiem. 

Gruzija ir ceļā uz kandidātvalsts statusu ES, tāpēc vizītes mērķis bija savstarpējās sadarbības veidošana. Gruzija ir liels spēlētājs vīnogu audzēšanā un vīna ražošanā, riekstu un augļu audzēšanā, savukārt pašnodrošinājuma ar pārtiku ziņā (30% orientējoši) ļoti atkarīga no importa, sevišķi Krievijas, tāpēc šobrīd aktīvi tiek meklētas alternatīvas, tai skaitā, kā paliekināt kviešu audzēšanu, piemeklējot piemērotākās šķirnes.

Lauksaimnieku izglītošanas un konsultāciju pakalpojumu sektors Gruzijā krasi atšķiras no Latvijas, jo atšķirīga ir izpratne par to, kas ir lauksaimnieks. Lauksaimnieks Gruzijā ir katrs, kam ir mazs zemes pleķītis un kaza - vidējā saimniecība 1.4 ha. Tāpēc valstī ir daudz lielāks uzsvars uz pamata zināšanu iedošanu maksimāli lielākam iedzīvotāju skaitam  par lauksaimniecību jau bērnībā. Bērniem lauksaimniecības tēma ir integrēta izglītības procesā no bērnudārza līdz 6.klasei. Tā pat attīstīta pieaugušo izglītība un mūžizglītība.

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai ir parakstīts saprašanās memorands par lauksaimniecības tēmas integrēšanu augstskolu programmās un mācību programmās 9.-12. klasei, lai popularizētu lauksaimnieka profesiju un piesaistītu  tai jauniešus. Valsts līmenī augsta prioritāte lauksaimniecības tēmai pieaugušo izglītībā ir tieši valsts iestāžu sektorā – lai apmācītu ministriju un iestāžu darbiniekus. Savukārt konsultācijas lauksaimniekiem tiek sniegtas tikai par pieteikšanos dalībai valsts apdrošināšanas programmā vai sniegta nepieciešamā palīdzība dokumentu sagatavošanai aizdevuma saņemšanai.

Galvenie iespējamie sadarbības virzieni, kas sarunā tika identificēti:

  • ES prasības lauksaimnieciskajai ražošanai;
  • Jauniešu programmas uzņēmējdarbības veicināšanai lauku reģionos;
  • Lauksaimnieku attīstības konsultācijas pēc inkubatora principa, kompleksu konsultāciju pieeja;
  • Lauksaimniecības digitalizācija;
  • Konsultāciju dienesta finansējuma modelis;
  • Dalība Eiropas konsultāciju dienestu sadarbības organizācijā EUFRAS;
  • Sadarbības projekti ar Latvijas Ārlietu ministriju.
Foto Galerija: