Jūs atrodaties šeit

Latvija un Lietuva uzņēmējdarbību veicinās kopā

Lauku attīstība

Apvienot 100 pieredzējušus mentorus pārrobežu Mentoru tīklā uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmējdarbības uzsācējiem pieejamās atbalsta sistēmas uzlabošanai. Šādu izaicinājumu šogad uzņēmies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), iesaistoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “LLKC jau apmāca 20 konsultantus no visām projekta partnerorganizācijām, kuri tālāk darbosies pie mentoru tīkla izveides un mentoru uzrunāšanas un apmācības. Mācībās konsultanti apguva sarunu vadību un mācību metožu lietojumu. Novembrī un decembrī notiks mācības par biznesa idejas attīstību un mentoringu biznesa attīstībā. Savukārt nākamgad plānota paša mentoru tīkla izveide un tikšanās ar uzņēmējiem, par ko informēsim atsevišķi.”

Atgādinām, ka LLKC jau pašlaik īsteno dažādas uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības aktivitātes, koncentrējoties uz lauku reģioniem. Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” dos iespēju ne tikai sadarboties ar kaimiņvalstu organizācijām, bet strādāt arī pilsētās, kurās jau aktīvi darbojas pārējie projektu partneri.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Paņevežas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekts: LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620 163,47 EUR).

LLKC finansējums: 106 206,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 90 275,10 EUR).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Vairāk informācijas: Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26420913

UZZIŅA

Mentorings ir dalīšanās pieredzē, kad uzņēmējdarbībā pieredzējis, zināšanas uzkrājis uzņēmējs vai vadītājs bez atlīdzības un no labas gribas velta savu laiku, pieredzi un ieteikumus, lai palīdzētu jaunajam uzņēmējam orientēties biznesa vidē un attīstīt savu darbību, palīdzot sasniegt viņa izraudzītos mērķus.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto Galerija: