Jūs atrodaties šeit

LAD pieņems modernizācijas projektus

Lauku attīstība

No 19. augusta līdz 17. septembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”.

Četrpadsmitajai projektu pieņemšanas kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 8 340 000 latu. Atbalstam šajā kārtā varēs pieteikties tikai ražojošie lauksaimnieki visos Latvijas reģionos un tikai uz atsevišķām aktivitātēm – ražas un lopbarības novākšanas tehnikas iegādi, kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionāras mehanizācijas iekārtu iegādi un piena dzesēšanas iekārtu iegādi (ja projekta iesniegšanas dienā saimniecībā ir no 15–50 govīm un pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei). Atbalsta likmes – 25% no attiecināmo izdevumu summas investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un 40% no attiecināmajām izmaksām būvniecībai. Šajā atlases kārtā ir noteikts maksimāli pieļaujamais vienā projekta iesniegumā iekļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs (Ls 210 841) vienam atbalsta pretendentam. Sīkāk par grozījumiem MK noteikumos Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””, kas stājās spēkā š.g. 10. jūlijā.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67095000, 67027803).

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek saskaņā ar MK 2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””.

 

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā

pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Pievienot komentāru