Jūs atrodaties šeit

LAD aprēķinājis atbalsta likmes 2013. gadā

Lauku attīstība

Lauku atbalsta dienests, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību, aprēķinājis atbalsta likmes 2013. gadā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” 9.1. apakšpunktu, LAD informē, ka 2013. gadā

  • aprēķinātas šādas atbalsta likmes:

Atbalsta nosaukums

Atbalsta likme

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām

13,20 LVL/ha

18,78 EUR/ha

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām

19,89 LVL/ha

28,30 EUR/ha

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu

17,40 LVL/tonna

24,76 EUR/tonna

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem

35,76 LVL/dzīvnieks

50,89 EUR/dzīvnieks

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti

127,93 LVL/tonna

182,05 EUR/tonna

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

44,76 LVL/dzīvnieks

63,70 EUR/dzīvnieks

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem

16,59 LVL/ha

23,61 EUR/ha

Atsevišķais maksājums par cukuru

5,53 LVL/tonna

7,88 EUR/tonna

  • Īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru tāpēc 2013. gadā, veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par pienu jāpiemēro atbalsta likmes samazinājuma koeficients 0,466310. Līdz ar to īpašā atbalsta likme par pienu 2013. gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir:
    • 8,43 LVL/tonna jeb 12 EUR/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām;
    • 7,59 LVL/tonna jeb 10,80 EUR/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena.

LAD informācija

Pievienot komentāru