Jūs atrodaties šeit

Konsultanti apgūst pieredzi pie Somijas lopkopjiem

Lauku attīstība

Šajā pavasarī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti piedalījās mācībās Somijā par tēmu “Digitālo tehnoloģiju izmantošana ganāmpulka monitoringā”, lai Latvijā integrētu lauku saimniecību pārvaldības sistēmā “Mans lauks” lopkopības modeli.

Mācību ietvaros dalībnieki guva teorētiskās zināšanas, kā arī tika apmeklētas piena lopkopības saimniecības, kur zemnieki dalījās pieredzē par digitālas sistēmas My Farm (Mana saimniecība) lietošanu ikdienā.

Sarunā Somijas konsultanti un zemnieki atzina, ka katru dienu lieto šo rīku kā palīgu ikdienas lietās, lai atlasītu datus par gaidāmo atnešanos govīm, tāpat vienlīdz svarīgi esot atlasīt datus par govīm, kuras nepieciešams apsēklot. Sistēmā ir nodrošinātas sasaistes ar ciltsdarba organizāciju (Faba), kura veic pāru atlasi un līdz ar to uz sēklošanai tiek piedāvāts trīs atbilstošāko vaislinieku biomateriāls. Sēklotājam ir iespēja ērti reģistrēt veikto manipulāciju sistēmā. Katra otrā mēneša piena kontroles datumos sistēma pēc izveidotajiem parametriem izveido sarakstu, kurām govīm nepieciešama pārbaude uz grūsnību, jo otrās un vecākās laktācijas govīm grūsnību nosaka, izmantojot piena paraugus, savukārt pirmpienēm grūsnību pārbauda veterinārārsts ar ultrasonogrāfu. Arī šo darba uzdevumu automātiski izveido sistēma.

Tā kā sistēmai My Farm ir sasaiste ar lielākajām Somijas kautuvēm, tad saimnieks šo sistēmu izmanto, lai izveidotu sarakstu ar kaušanai paredzētajiem dzīvniekiem un atzīmē konkrēto kautuvi, ar kuru ir noslēgts līgums. Kautuves atbilstoši izveidotajiem pieprasījumiem veido dzīvnieku savākšanas loģistiku un sistēmā norāda plānoto dzīvnieku savākšanas laiku. Ļoti līdzīgi ir iespējams realizēt piena teļus.

Sistēmas My Farm svarīgā un vērtīgā sadaļa ir dokumentu glabāšana vienuviet, jo tie tiek glabāti “mākonī” un pieejami no jebkuras vietas un ierīces. Sistēmā ir iespējams veikt dokumentu glabāšanu mapēs, kam nosaka tiesības, kas šos dokumentus var redzēt.

Praktiskās daļas ietvaros mācību dalībnieki apmeklēja piena lopkopības saimniecības, kurās izmanto šo programmu. Saimnieki demostrēja to, kā ikdienā pielieto šo rīku, izklāstīja visus plusus un mīnusus, ieguvumus un kā šī programma palīdz ikdienas darbā. Visur līdzi bija arī konsultanti, kas strādā ciešā sadarbībā ar zemniekiem. Programma atlasa datus, apstrādā tos, taču konsultanti palīdz tos pareizi izprast, lai izdarītu secinājumus. Mūsu konsultantu lielākais ieguvums bija redzēt, cik šī programma ir efektīva un kā tā strādā praksē. Ne tikai piena, bet arī gaļas liellopu saimniecībās tā tiek izmantota.

Mācību laikā gūtās atziņas un pārņemamā pieredze, ko būtu vērts ieviest darbā:

1.         Liels My Farm pluss ir tas, ka sistēmā visi dati tiek glabāti vienuviet un tā ir sasaistīta ar dažādām iestādēm, robotiem, kautuvēm utt., kas zemniekam ļauj visu veikt un uzkrāt datus, kā arī nodot vai saņemt tos.

2.         My Farm sistēmā ir sadaļa, kurā tiek uzglabātas barības devas, lopbarības analīzes un citi dokumenti, kam saimnieks nosaka, kurš šos dokumentus var redzēt. Ērti esot tas, ka dokumenti ir pieejami no jebkuras viedierīces, nav jāsūta konsultantiem un nav jāuztraucas par to pazušanu. Dokumenti tiek saņemti My Farm kontā, ko būtu jāievieš arī “Mans lauks” sistēmā.

3.         Saimnieki atzina, ka ļoti svarīga ir plānošana (meklēšanās, grūsnības pārbaude, atnešanās), kam būtu jāpievērš būtiska nozīme izstrādājot “Mans lauks”  sistēmā šo sadaļu.

4.         Somijā lopkopības saimniecībām nav izstrādāta vēl cita programma, līdz ar to saimniecības izmanto My farm un lielākoties izmanto arī konsultanta pakalpojumus barības devu plānošanai, saimniecības attīstībai.

Konsultantu apmācība tika nodrošināta Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/21/P16.

 

Kornēlija Indāne, LLKC Tālākizglītība snodaļas projektu vadītāja

Foto Galerija: