Jūs atrodaties šeit

Biznesa mentoru tīkla izveide – finiša taisnē

Lauku attīstība

 Noslēgumam tuvojas Biznesa mentoru tīkla izveide (BMT) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, par ko tieši atbildīgs ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Kopumā mentoru tīkla izveidē iesaistījušies četri partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas. LLKC jau apmācījis 101 potenciālo mentoru, no kuriem 66 kļuvuši par BMT dalībniekiem. Zemgales plānošanas reģions un Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs apmācījis 29 dalībniekus, no kuriem 17 kļuvuši par BMT dalībniekiem. Savukārt Lietuvā BMT iesaistījušies 32 uzņēmēji un konsultanti.

Inita Krivašonoka, LLKC Biznesa mentoru tīkla projekta vadītāja: “Šobrīd mums ir pieteikumi no četriem pieredzes pārņēmējiem, kuri vēlas darboties ar digitālo druku, sietspiedes apdruku, šūšanas pakalpojumiem, ir arī vēlme izveidot multifunkcionālo parku. Pašlaik Biznesa mentoru tīklā nav visu pieprasīto nozaru uzņēmēju, tādēļ ir izaicinājums atrast mentorus, kas šo pieprasījumu varētu apmierināt. Esam atvērti jauniem interesentiem!”

No Latvijas BMT iesaistītajiem uzņēmējiem apmēram puse darbojas lauksaimniecībā – ir pārstāvēta kā dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana, sākot no bitēm, putniem un zirgkopības, tā arī dažādas augkopības nozares. Daļa mentoru darbojas biznesa konsultāciju nozarē, ir pārstāvēta arī tirdzniecība, mājražošana, tūrisma un ēdināšanas nozares. Lietuvas mentori savukārt vairāk ir no pakalpojumu sniedzēju nozarēm – dažādas biznesa konsultācijas – no mārketinga līdz personālvadībai, kā arī skaistumkopšanas un tirdzniecības jomas uzņēmēji.

Pēc projekta beigām BMT tālāku darbību un koordinēšanu turpinās LLKC, domājot par dažādiem kopējiem pasākumiem mentoriem un pieredzes pārņēmējiem, noderīgām mācībām un citām aktivitātēm, kas veicinātu tīklošanos, savstarpēju komunikāciju un atbalstu.

 

Uzziņai: Mentoru projekts ir daļa no lielāka projekta, ko LLKC īsteno Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" / ATBALSTS BIZNESAM. Projekts ilgst no 2017. gada aprīļa līdz 2019. gada marta beigām. Vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

LLKC finansējums: 106 206,00 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 90 275,10 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Plašāka informācija: Inita Krivašonoka, LLKC BMT projekta vadītāja, tālr.  26482186

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja