Jūs atrodaties šeit

LLKC apbalvo labākos piekrastes jauniešu uzņēmējdarbības projektus

Lauku attīstība
Zivsaimniecība

Salacgrīviešu Jāņa Auziņa un Riharda Kastova projekts „Nēģu pārstrādes uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde” atzīts par labāko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā piekrastes jauniešu uzņēmējdarbības konkursā, kas tika rīkots Valsts Zivsaimniecības tīkla aktivitātes „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. Konkursa noslēgums norisinājās 3.oktobrī, Engures novada Saieta namā. Žūrijai noklausoties 10 finālistu prezentācijas, tika noteikts labākais uzņēmējdarbības projekts, kam balvā piešķirti 1000 Ls tā īstenošanai.

LLKC valdes loceklis Edgars Linde: „Konkurss norisinās jau otro gadu un tā mērķis ir rosināt jauniešus palikt piekrastes teritorijās, nodarbojoties ar aktīvu uzņēmējdarbību dažādās jomās. Lai to īstenotu sniedzām ieinteresētajiem jauniešiem ieskatu uzņēmējdarbībā ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, centāmies palīdzēt definēt un pilnveidot biznesa idejas.”

Konkursa noslēgumā piedalījās 10 finālisti, ar biznesa projektiem par uzņēmējdarbības attīstīšanu piekrastes teritorijās. Starp veiksmīgākajiem ir arī Jānis Raginskis no Ķesterciema ar projektu „Zivju apstrāde” (naudas balva 700 Ls), Sandija Kauliņa no Salacgrīvas ar projektu „Zivsaimniecības Tūrisma informācijas centra izveide Salacgrīvā” (naudas balva 500 Ls), Pauls Vinklers no Salacgrīvas ar projektu „Mēbeļu un dažādu aksesuāru izgatavošana no jūrā izskalotiem koku zariem” (naudas balva 400 Ls), Agnis Pūris no Lapmežciema ar projektu „Latvji, brauciet jūriņā!” (naudas balva 350 Ls) un Baiba Andersone no Tumes pagasta ar projektu “Jāšanas sporta popularizēšana, aploka atjaunošana” (naudas balva 250 Ls).

Konkursa uzvarētāji Jānis Auziņš un Rihards Kastovs no Salacgrīvas atzina, ka cerība par iekļūšanu trijniekā esot bijusi. Lai gan sākumā ar projekta rakstīšanu esot veicies gausi, jaunieši sapratuši, ka ir jādara un tad arī būs rezultāti. Jānis un Rihards ir apņēmības pilni realizēt savu biznesa projektu par nēģu pārstrādes uzņēmuma izveidi un iegūtā naudas balva būs kā labs ieguldījums  attīstībā.

LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola: „Lielākais gandarījums ir redzēt, ka gan mācības, gan kopā sanākšana, gan konkurss un naudas balvas jauniešiem tik daudz ko dod - zināšanas, savstarpējos kontaktus, motivāciju un stimulu savas uzņēmējdarbības idejas patiešām īstenot un tādā veidā uzturēt aktīvas un apdzīvotas piekrastes teritorijas. Dzirdot tik daudz interesantas un reālas idejas, kā arī saklausot pozitīvās atsauksmes, visticamāk šāds pasākums un konkurss nākamajā gadā ir jāpaplašina, lai dotu iespēju vēl vairāk jauniešiem iegūt interesantas zināšanas par zvejniecības tradīcijām, kā arī uzņēmējdarbību un dotu stimulu pašiem sākt savas idejas īstenot.”

 

Konkursa uzvarētāju un rīkotāju kopējā fotogrāfija (no kreisās puses: LLKC Finanšu administrators/Projektu vadītājs Dzintars Vaivods, ZST Projektu vadītājs Kristaps Gramanis, LLKC Tukuma konsultāciju biroja vadītāja Jana Tramdaha, Kārlis Miksons no Salacgrīvas novada, Pauls Vinklers no Salacgrīvas novada, Andris Jermuts no Engures novada, Rihards Kastovs no Salacgrīvas novada, Sandija Kauliņa no Salacgrīvas novada, Jānis Auziņš no Salacgrīvas novada, Baiba Andersone no Tumes pagasta, Jānis Raginskis no Engures novada, Ķesterciema, Inese Sondere no Tukuma novada, Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga, Agnis Pūris no Engures novada, Lapmežciema un LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola)

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Pundure

LLKC Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26634199

elina.pundure@llkc.lv

 

Foto: A.Jermuts, A.Graudiņš

Pievienot komentāru