Jūs atrodaties šeit

Lasītāji aptaujā atzinīgi vērtē LLKC informatīvos izdevumus Lauku Lapa un Zivju Lapa

Lauku attīstība
Zivsaimniecība

LLKC izdoto informatīvo izdevumu Lauku Lapa un Zivju Lapa veidotāji rīkoja aptauju, lai noskaidrotu, kā pastāvīgie lasītāji vērtē šos izdevumus, un ko to satura uzlabošanā vēlētos ieteikt nākamajā gadā. Jāpiebilst, ka Lauka Lapa tiek veidota kopš 2005. gada aprīļa, 2010. gadā sāka izdot Zivju Lapu un tagad tos papildina ne tikai ikmēneša elektroniskā versija, ko var saņemt visi interesenti, bet no šī gada – arī iknedēļas Lauku E-Lapa, kas apkopo svarīgākās un konkrētajā laika posmā aktuālākās ziņas, tajā skaitā arī mežu apsaimniekošanā E-Čiekura sadaļā.

Aptaujā piedalījās 243 respondenti. No tiem 53% – lauksaimnieki, 19% – konsultanti, 11% – pašvaldību darbinieki, 6% – uzņēmēji, 2% – studenti un 10% – citu profesiju pārstāvji. Visplašāk pārstāvēta vecuma grupa no 40 līdz 60 gadiem – 47%, seko 31 līdz 45 gadus veci lasītāji – 28%, tad 18 līdz 30 gadu veci – 16%, un vecāki par 60 gadiem – 9%.

Vērtējot pašreizējo Lauku Lapas saturu, desmit nosauktās tēmas lasītāji pēc prioritātēm sarindojuši šādā secībā: skaidrojumi par grāmatvedību un nodokļiem – 16%, informācija par ES un valsts atbalstu (aktualitātes, skaidrojumi, izmaiņas, pieteikšanās termiņi) – 15%, kalendārs ar atbalstu un grāmatvedības iesniegumu un atskaišu termiņiem – 14%, raksti par lopkopības tēmām (aktualitātes, praktiķu ieteikumi, tehnoloģijas u. c.) – 11%, raksti par augkopības tēmām (aktualitātes, praktiķu ieteikumi, tehnoloģijas, slimības, kaitēkļi u. c.) un aktualitātes pavisam īsi (pāris teikumu par dažādām nozares aktualitātēm, interesantām lietām) – pa 10%, aktualitātes kopējās lauksaimniecības politikas jautājumos – 8%, raksti par LEADER aktivitātēm reģionos – 6% un raksti par savstarpējo atbilstību – 5%.

Savukārt Lauku E-Lapā par praktiski visnoderīgākajām nosauktas šādas tēmas: aktualitātes lauksaimniekiem – 29%, LAD informācija – 19%, aktualitātes grāmatvedībā – 18%, kalendārs ar atbalstu un grāmatvedības iesniegumu un atskaišu iesniegšanas termiņiem – 12%, iespējas jauniešiem – 9%, mežsaimniecība – 5% u. c.

Zivju Lapā par aktuālākajām tēmām atzītas: aktualitātes zivsaimniecības nozarē (MK jaunumi, LAD ziņas u. c.) – 46%, zivsaimniecības nozaru raksti (par konkrētām zivju sugām, dažādām aktivitātēm) – 23% un LEADER aktivitātēm – 22%

No Lauku Lapas veidotāju piedāvātajām tēmām, ar kurām būtu ieteicams papildināt izdevuma saturu nākamajā gadā, lasītāji par vajadzīgākajām atzinuši: tematiskos ikceturkšņa pielikumus (piemēram, Ķiploku Lapa, LEADER Lapa u. c.) – 28%; labas saimniekošanas prakses piemēru atspoguļošanu konkrētās saimniecībās, intervijas – 27%; informāciju par citām atbalsta programmām (LIAA, Altum u. c.) – 23%; aktualitātes lauksaimnieku organizācijās – 19%. Minētas arī citas konkrētas tēmas, piemēram: sniegt juristu un darba drošības speciālistu padomus, vairāk stāstīt par veiksmīgiem kooperācijas piemēriem un kooperatīvu izveidi, bioloģisko lauksaimniecību, biškopību, jauniešiem, kuri attīsta savu uzņēmējdarbību, publicēt rakstus par reāliem lauksaimniekiem vidējās un mazās saimniecībās u. c.

Vērtējot izdevuma sniegtās informācijas uztveramību, 65% respondentu atzīst, ka tā ir viegli saprotama.

Lielākā daļa pastāvīgo lasītāju Lauku Lapu abonējuši saņemšanai e-pastā – 54%, bet 29% – saņem to regulāri drukātā versijā, pārējie – lasa LLKC vai VLT mājaslapā vai klātienē LLKC birojos. Lauku Lapu drukātā veidā 65% respondenti saņem no novadu lauku attīstības speciālistiem, 16% – pašvaldību informācijas stendos.

Patīkami, ka Lauku Lapas sniegto informāciju 95% lasītāju uzskata par noderīgu. Izmantojot iespēju paust arī plašāku personisko viedokli, ne tikai atbildēt uz anketas jautājumiem, liela daļa lasītāju saka paldies par iespēju saņemt šo izdevumu, izmantot tā informāciju praktiskajā darbā, kā arī vēl izdevuma veidotājiem veiksmi turpmākajā darbā.

Taču daudzi atzīst, ka joprojām pietrūkst izdevumu eksemplāru drukātā veidā, jo arī tie cilvēki, kuri tos saņem elektroniski, labprāt ņem lasīšanai drukāto versiju, jo tā ir paliekošāka un dod iespēju katram veidot savu, viegli pārskatāmu arhīvu par interesējošām tēmām. Turklāt lauku ļaudis atgādina, ka ne visiem joprojām ir iespēja izmantot internetu, tāpēc drukātā versija joprojām ir ļoti nepieciešama, vēl jo vairāk tāpēc, ka izdevumos ir gana daudz informācijas, kas derīga lauku saimniekiem ilgtermiņā. Tiek vaicāts par iespēju saņemt Lauku Lapu un Zivju Lapu pastkastītē. Diemžēl nē, jo šie ir informatīvi bezmaksas izdevumi, kuriem nav paredzētas abonēšanas iespējas Latvijas Pastā vai citos preses servisos. Tāpēc patīkami, ka daži konsultanti ziņo, ka viņi izdevumus nogādā vietējām bibliotēkām, kur tie pieejami ikvienam interesentam. Paldies par šādu aktivitāti, un varam uz to rosināt arī citus.

Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā, tādējādi ļaujot apkopot patiesi ieinteresētu lasītāju viedokli, kas noteikti palīdzēs turpmāk pilnveidot Lauku Lapas un Zivju Lapas saturu. Konkrēto tēmu ieteikumi ir izdevumu veidotāju rīcībā un, iespējams, daudzi no tiem noderēs par ierosmi konkrētu materiālu tapšanā.

Aptaujas rezultātus apkopoja Elīna Ozola,
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja,

materiālu publicēšanai sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru