Jūs atrodaties šeit

Valdība pagarina termiņu valsts atbalsta piešķiršanai LIZ iegādei

Grāmatvedība

Pagarināts termiņš valsts atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei līdz 2014. gada 30. jūnijam un palielināta aizdevuma maksimālā summa vienai saimniecībai no 100 000 līdz 300 000 latiem.

To nosaka grozījumi MK noteikumos Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”, kas stājās spēkā 2013. gada 28. jūnijā.

Noteikumos veikti vairāki precizējumi. Viens no tiem nosaka, ka turpmāk ieņēmumu vērtēšanā vērā ņems ne tikai Lauku atbalsta dienestā deklarēto, bet arī apstiprināto platību, un papildus deklarētajai platībai ieņēmumu aprēķinu attiecinās uz iepriekšējā pieteikšanās periodā pieteikto platību.

Tāpat turpmāk atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei nevarēs saņemt, ja tiek vai ir plānots audzēt enerģētiskos kultūraugus (īscirtmeta atvasāju sugas, piemēram, apsi, baltalksni, klūdziņprosu un miežubrāli), jo prioritāri šis atbalsts ir paredzēts pārtikā un lopbarībā izmantojamu lauksaimniecības produktu ražošanai.

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru