Jūs atrodaties šeit

Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai

Grāmatvedība

Paplašināts komersantu loks, kuri varēs saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai.

To nosaka 2013. gada 4. jūlijā spēkā stājušies grozījumi MK noteikumos Nr. 775 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai”.

Noteikumi precizēti, lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai, ja traktortehnika  ir iegādāta par paša uzņēmēja naudu (ja uzņēmējs pats ir ņēmis aizņēmumu bankā). Savukārt, ja šī tehnika būs pirkta, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) līdzekļus, tad atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai nav paredzēts.

Tāpat atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai varēs saņemt lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, ja tiks iegādāts kravas pārvadāšanas transports. Tas nozīmē, ka atbalstu šajā pasākumā var saņemt lauksaimniecības produktu pārstrādes komersants, kam ir piešķirts ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings investīcijām tāda jauna kravas transporta iegādei, ar kuru neveic komercpārvadājumus, jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai, kā arī komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tostarp programmatūras) iegādei.

Kredītprocentu daļēja dzēšana (līdztekus noteikumos jau minētajiem lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai) turpmāk būs iespējama arī tiem lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmējiem, kuri ražo limonādes un sulas.

Līdz 2013. gada 20. oktobrim par laikposmu no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē notiek iesniegumu pieņemšana šim valsts atbalstam. Vairāk informācijas MK noteikumos un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts/Investīciju veicināšana lauksaimniecībā.

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru