Jūs atrodaties šeit

Svarīgi grozījumi MK noteikumos tiem, kas maksās sezonas laukstrādnieku nodokli

Grāmatvedība

Jau informējām iepriekš, ka, sākot ar šā gada 1. jūniju, lauksaimniekiem par sezonas strādniekiem būs iespējams maksāt sezonas laukstrādnieku nodokli 15 procentu apmērā no strādniekiem aprēķinātās darba samaksas.

10. aprīļa „Latvijas Vēstnesī” ir publicēti grozījumi MK 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=265562). Noteikumi papildināti ar 3.1 pielikumu „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Noteikumi paredz, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šajā ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus (darba ņēmējus), viņu (darba ņēmēju) ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodokli un nodarbinātības periodus. Ja pārskata mēnesī personai ir vairāki nodarbinātības periodi, pārskata ailes būs jāaizpilda par katru nodarbinātības periodu atsevišķi.

Linda Puriņa,
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

Pievienot komentāru