Jūs atrodaties šeit

Sezonas laukstrādnieku nodoklis – jau ceturtā sezona

Grāmatvedība

Jau kopš 2014. gada pastāv sezonas laukstrādnieku nodoklis. Tas piemērojams periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim saimniecībās, kas nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā  vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Lai nerastos vilinājums laukos visus darba ņēmējus noformēt kā šī nodokļa maksātājus, ir vēl viens ierobežojums – nodokli piemēro par darbu līdz 65 dienām sezonā. Nodokļa likme ir 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā.

Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajā materiālā par šo nodokli arī paskaidrots, kas ir sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (lauksaimnieks) – fiziska vai juridiska persona, kura vienlaikus atbilst trim nosacījumiem:

  1. īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai;
  2. kārtējā gadā ir pieteikusi zemi vienotajam platības maksājumam;
  3. nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Nodokli ietur un iemaksā budžetā lauksaimnieks. Ja, piemēram, laukstrādniekam par darba dienu ir aprēķināti 10 eiro, tad nodoklis ir 1,50 eiro un strādājošais saņems 8,50 eiro. Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Apdrošināts pensijai, ja ienākums virs 70 eiro mēnesī

Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka: Darba ņēmējs, kurš maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un kura ienākums pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem (darba devējiem) kopā mēnesī pārsniedz 70 eiro, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai.

Šī nodokļa pieteikumā savulaik tika akcentēta strādājošo sociālā apdrošināšana pensijai. LV portāls lūdza VSAA speciālistus izskaidrot, ko un kā ieskaita apdrošināšanas stāžā.

Piemēram, ja sezonas laukstrādnieku nodokļa  maksātājs sezonā (1. aprīlis–30. novembris) strādā (ņemot vērā, ka šo nodokli drīkst izmantot, ja strādā ne vairāk kā 65 dienas noteiktajā periodā) ar pārtraukumiem, piemēram, 8. maijs–4. jūnijs un 4. septembris–24. septembris, kā šo periodu ieskaita pensijas apdrošināšanas stāžā?

VSAA skaidro: Apdrošināšanas stāžā ieskaitāmi mēneši, kuros veiktas apdrošināšanas iemaksas. Laukstrādnieks būs apdrošināts pensijai, ja ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz likumā noteikto 70 eiro apmēru.

Ja laukstrādnieks strādās ar pārtraukumiem, kā norādīts jautājumā, un būs veiktas apdrošināšanas iemaksas, tad stāžā ieskaitīs maiju, jūniju, septembri.

Saīsināti no www.lvportals.lv, raksta autore Lidija Dārziņa

Ar visu rakstu var iepazīties šeit: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286606-laukstradniekunodoklis-c...

Foto: Ilze Skudra