Jūs atrodaties šeit

Profesiju kodi un nostrādātās stundas VSAOI atskaitēs

Grāmatvedība

Sākot ar 1. jūliju, darba devējam, reģistrējot jaunu darbinieku, jānorāda viņa profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Toties, sākot ar augustu, (iesniedzot ziņojumu par jūliju) jānorāda darba ņēmēja iepriekšējā mēnesī nostrādāto stundu skaits.

Jau 2013. gada februārī tika pieņemti grozījumi MK 07.09.2010. noteikumos Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Būtiskas šo grozījumu normas ir piemērojamas, sākot ar šā gada 1. jūliju. Grozījumu normas nosaka jaunus pienākumus visiem darba devējiem.

Sākot ar 2013. gada 1. jūliju, darba devējam, reģistrējot katru jauno darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā (VID), būs jānorāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Ja esošajam darbiniekam mainās profesijas kods, tad darba devējs nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka jauno profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesiju kodu norādīšana tiek veikta, iesniedzot pārskatu „Ziņas par darba ņēmējiem”. Profesijas kodu norāda pārskata 7. ailē.

Ja mainās darba ņēmēja profesijas kods, darba devējs nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz VID ziņas par darba ņēmēju ar jauno profesijas kodu 7. ailē un kodu PM – 5. ailē.

Ņemot vērā to, ka darba devējiem noteikti ir darbinieki, kuri grozījumu spēkā stāšanās brīdī jau strādā, arī par šiem darbiniekiem būs iesniedzamas „Ziņas par darba ņēmējiem”, norādot profesijas kodus. Attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kurus darba devējs būs reģistrējis Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2013. gada 30. jūnijam un ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas pēc 2013. gada 1. jūlija, informācija par darba ņēmēja profesijas kodu, kas ir aktuāla uz 2013. gada 1. jūliju, darba devējam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz dienai, kad tiek iesniegts jūnija ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.

Iepriekš minētie grozījumi nosaka arī to, ka ikmēneša darba devēja ziņojumā katram darbiniekam būs jānorāda arī viņa nostrādātās stundas (līdz šim tas bija jādara tikai par tiem darbiniekiem, kuriem mēnesī darba samaksa bija mazāka par minimālo mēnešalgu). Darba devējiem informācija par nostrādātajām stundām pirmo reizi jāuzrāda 2013. gada augustā, iesniedzot ziņojumu par jūliju mēnesi, kurā jānorāda darba ņēmēja jūlijā nostrādāto stundu skaits.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru