Jūs atrodaties šeit

Platībmaksājumi ir paredzēti faktiskajiem zemes apsaimniekotājiem

Grāmatvedība

Zemkopības ministrija informē, ka 2013. gada platību maksājumu sezonā Lauku atbalsta dienests (LAD) pastiprināti vērtēs, vai persona, kura piesaka lauksaimniecības zemi ES platībmaksājumiem, ir faktiskā zemes apsaimniekotāja. Ja LAD konstatēs gadījumus, ka platībmaksājumiem pieteikušies zemes īpašnieki, kas neveic saimniecisko darbību uz platībmaksājumiem pieteiktās zemes, šie maksājumi netiks izmaksāti.

LAD ir konstatējis, ka lielākā daļa noslēgto lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu ietver atrunu par tiesībām platībmaksājumus saņemt zemes īpašniekam, kas ir pretrunā ES normatīviem aktiem. LAD šādos gadījumos ierosina zemes nomas līgumu pārslēgt, vienojoties, ka platībmaksājumu saņem faktiskais apsaimniekotājs. Pretējā gadījumā lēmuma pieņemšana par atbalsta piešķiršanu varētu būt īpašniekam negatīva, t.i., zemes īpašnieks, kurš pats uz savas zemes neveic saimniecisko darbību, uz platībmaksājumu saskaņā ar normatīvo regulējumu pretendēt nevar.

Savukārt gadījumos, kad uz platībmaksājumu par vienu un to pašu zemes gabalu pretendē abas iesaistītās puses, lēmums varētu būt abpusēji negatīvs, jo šādos gadījumos starp zemes īpašnieku un nomnieku noslēgti zemes nomas līgumi, kuros paredzēts, ka platībmaksājumu saņem zemes īpašnieks.

Veicot pārbaudes uz vietas, kā arī izskatot strīdus gadījumus, LAD pastiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem, kuri apliecina, ka pretendents ir faktiskais zemes apsaimniekotājs un ir veicis lauksaimniecisko darbību konkrētajā lauksaimniecības zemes platībā (piemēram, informāciju par rīcībā esošo lauksaimniecības tehniku, apmaksātus rēķinus vai kvītis par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei, vai arī saņemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem).

Zemkopības ministrija aicina ikvienu lauksaimnieku sakārtot apsaimniekošanas nosacījumus, savukārt zemes īpašniekus – regulēt attiecības ar faktisko apsaimniekotāju ar nomas maksas palīdzību, jo platībmaksājumi ir paredzēti lauksaimnieciskās darbības veicināšanai.

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru