Jūs atrodaties šeit

Pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla mantošanas situācijas

Grāmatvedība

Pensiju 2. līmenī ir gandrīz 1,3 miljoni dalībnieku. No 2020. gada Valsts fondēto pensiju likums paredz tiesības katram dalībniekam izvēlēties, kā rīkoties ar savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu: kam to atstāt, ja viņš nenodzīvo līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Lai gan tas šķiet vienkārši, tomēr arī izvēlēm ir nianses un ierobežojumi, kurus skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ar redakcijas atļauju publicējam žurnālistes Lidijas Dārziņas sagatavoto materiālu no  LV portāla www.lvportals.lv.

Izvēlētajai personai jābūt 2. pensiju līmeņa dalībniekam

Tas šķiet vienkārši, tomēr arī izvēlēm ir nianses un ierobežojumi. Piemēram, ja persona vēlas, lai pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls (dzīvē iespējamas dažādas situācijas) kādreiz varētu nodrošināt finansiālu labumu kādam konkrētam cilvēkam, iesniegumā VSAA norādot šo personu un viņa datus izvēlē (“Pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam”), jāņem vērā, ka šis cilvēks to varēs izmantot tikai tad, ja arī būs pensiju 2. līmeņa dalībnieks.

Ne visi cilvēki pat paši par sevi zina, vai viņi ir 2. līmeņa dalībnieki, kur nu vēl par citiem. LV portāls praksē pārliecinājās par divām situācijām, iesniegumam izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”.

Pirmā. Iesniegumu mēģināja iesniegt cilvēks, kurš nav pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Tika saņemti paziņojumi:

* E-iesniegumu par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas Jūs nevarat aizpildīt un iesniegt, jo neesat valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks!

* E-iesniegumu var aizpildīt tikai valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieki, kuri nav pieprasījuši un kuriem nav piešķirta valsts vecuma pensija (arī priekšlaicīgi).

Otrā. Iesniegumu iesniedza pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Viņš saņēma VSAA paziņojumu, ka sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā ir reģistrēta izvēle: pievienot valsts fondēto pensiju shēmā (pensiju 2. līmenī) uzkrāto kapitālu norādītās personas (vārds, uzvārds) valsts fondētās pensijas kapitālam. Paziņojumā ir arī informācija: “Uzkrātais kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā, ja norādītā persona Jūsu nāves dienā nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks.”

Kas jāņem vērā mantojuma saņēmējam

Kopš 1. janvāra, kad stājās spēkā Valsts fondēto pensiju likuma normas, paredzot, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (arī priekšlaicīgo), ir iespēja izdarīt izvēli, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, VSAA ir saņēmusi 31 961 iesniegumu, LV portālu informēja aģentūras preses sekretāre Iveta Daine.

Vairākums (63%) pensiju 2. līmeņa dalībnieku izvēlējušies uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas. Mantinieks varēs izvēlēties, vai sev pienākošo daļu saņemt kā pārskaitījumu bankas kontā vai pievienot to savam pensiju 2. līmeņa kapitālam.

Otra populārākā izvēle (35%) ir pievienot uzkrāto kapitālu citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Persona, kas būs saņēmusi mirušā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, to varēs izmantot, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju.

Pieņemot lēmumu, vai un kam novēlēt savu uzkrāto 2. pensiju līmeņa kapitālu, jāpatur prātā, ka dzīves laikā izdarītā izvēle var ietekmēt apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinu, ja pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves paliks nepilngadīgi apgādājamie. Proti, izmaksājamās apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinā mirušā pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks ņemts vērā tikai tad, ja viņa izvēle nebūs nodot šo uzkrājumu mantošanai vai pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam.

Kā paziņot savu izvēli

VSAA dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju 2. līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim viņu pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls pēc nāves tika ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām pieejama interneta vietnē www.kampensiju.lv.