Jūs atrodaties šeit

Pašnodarbināto sociālo iemaksu aprēķināšana 2018. gadā

Grāmatvedība

Daudzi pašnodarbinātie uztraucas par to, ka šogad jāmaksā vairāk valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI), turklāt vēl 5% pensiju apdrošināšanai (PA). Tas ir saprotams. Tomēr aicinu padomāt, – ja nav cita algota darba kā vien pašnodarbinātajam, – no kā viņiem maksās pensiju?

Esmu dzirdējusi patiesu notikumu, kur kāds pašnodarbinātais, dodoties pensijā, sastopas ar to, ka pensijas viņam gandrīz nav! Kāpēc? Jo visus gadus, kamēr veica saimniecisko darbību, VSAOI kā pašnodarbinātais maksāja tikai par dažiem mēnešiem gadā, jo tā likums pieļauj – mēnešos, kad bija zaudējumi, nemaksāja. Grāmatvedis atskaiti gatavo saskaņā ar likumu un pašnodarbinātā rīkojumiem. Pašiem pašnodarbinātajiem ir jāinformē grāmatvedis, ja viņš vēlas maksāts VSAOI arī tad, kad ir zaudējumi.

Bet ir arī labāki stāsti, kur pašnodarbinātais maksā VSAOI katru mēnesi, neskatoties uz to, vai viņam ir peļņa vai zaudējumi. Toties viņam būs līdzekļi no valsts, ja gadīsies nopietni saslimt vai pienāks laiks doties pensijā.

Jā, protams, ir jautājums, – kur ņemt naudu, lai maksātu VSAOI, ja ir zaudējumi? Varbūt no tiem mēnešiem, kad bija liela peļņa? Varbūt kāds teiks – līdz pensijai tālu, vai ko citu. Ir, protams, cits variants – veidot uzkrājumu pašam. Ja neko nedarāt pensijas labā,   jābūt gatavam arī smagiem dzīves apstākļiem vecumdienās.

Varbūt ir jautājums, – kur tiks likti 5% PA? To summu sadalīs starp pensiju 1. un 2. līmeni (ja tiks maksāts gan VSAOI, gan PA) vai ieskaitīs 1. līmenī (ja maksās tikai PA). Kādreiz bija runa, ka ieskaitīs 3. līmenī, bet tas ir noraidīts.

Pašnodarbinātā darba stāžā ieskaita tikai tos mēnešus, par kuriem ir maksāts VSAOI. Cilvēks nostrādā 20 gadus kā pašnodarbinātais, bet, nepadomājot par nākotni un nevēloties maksāt nodokļus, beigās piedzīvos šoku – kā?! Kāpēc man uzrādās, ka esmu strādājis tikai piecus gadus?! Jo VSAOI maksāja tikai par dažiem mēnešiem gadā! Saskaitot mēnešus, sanāk tikai pieci gadi.  Par stāža veidošanos sīkāk var izlasīt mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā „Pensionāriem” vai uzzināt, zvanot uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Tas nedaudz pārdomām.

Tālāk ar piemēriem parādīšu, kā rēķināt VSAOI gan lauksaimniekiem, gan citu nozaru pašnodarbinātajiem. 

Šajā rakstā ar vārdu “pašnodarbinātie” tiek saprastas personas saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 3. daļu. Atgādinājums – pensionāriem vai I un II grupas invalīdiem, kas ir  zemnieku saimniecības (z/s) īpašnieki, kas nav darba attiecībās ar z/s un veic z/s vadīšanu, ja nav iecelts pārvaldnieks,  vai personām, kas veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, nav jāmaksā ne VSAOI, ne 5% PA nodoklis.

VSAOI pašnodarbinātajiem lauksaimniekiem

Ja pašnodarbinātajam vienīgie ieņēmumi ir no lauksaimnieciskās ražošanas (ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas vai kā cita ārpus lauksaimnieciskās ražošanas nebūs lauksaimnieciskā ražošana, – pašlaik tādas ir manas domas, jo skaidru norādījumu no VID vēl nav), tad 1. tabulā sniegšu piemēru, kā notiks VSAOI aprēķins. Sākot ar 2018. gadu, VSAOI obligāti jāmaksā tikai par tiem mēnešiem, kad ienākums (ieņēmumi – izdevumi) sasniedz un pārsniedz 430 eiro. Tā ir minimālā summa, no kuras tiek rēķināts VSAOI, bet pašnodarbinātais var izvēlēties maksāt VSAOI no lielākas summas. Tāpat pašnodarbinātais var izvēlēties maksāt VSAOI par katru mēnesi, ne tikai par tiem, kad ir obligāti jāmaksā. Savukārt 5% PA par lauksaimniecību jārēķina tikai gada beigās par gadu kopumā. Ar 5% apliek summu, kas veidojas kā gada ienākums, mīnus gada laikā brīvi izraudzītais objekts par visu gadu. Tabulas piemērā to aprēķina 7000 eiro mīnus 1290 eiro, kas veidojas, saskaitot katrā mēnesī izvēlēto iemaksu objektu (430+430 +430). Ja pašnodarbinātais būtu izvēlējies šajā piemērā maksāt VSAOI no 430 par katru mēnesi, tad šis iemaksu objekts būtu 430x12=5160 eiro, un tad 5% būtu jāmaksā no 7000–5160= 1840x5%=92 eiro, nevis 285,50 eiro, kā bija pēc iepriekšējā varianta. Toties VSAOI viņam gada laikā būtu bijis jāsamaksā 138,25x12 =1659 eiro, nevis 414,75 kā iepriekšējā variantā.

VSAOI jāmaksā un jāiesniedz atskaite par ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datumam, savukārt 5% lauksaimniekiem jāmaksā tikai par gadu līdz nākamā gada 15. aprīlim.

Apliekamajā ienākumā neiekļauj valsts atbalstu lauksaimniecībai vai ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, un vienreizējo dotāciju bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai. To arī SD žurnāla neliek ne 13., ne 14. ailē, bet gan 15. ailē.

1. tabula

 

Ienākumi (ieņēmumi – izdevumi) mēnesī
(eiro) pēc
SD žurnāla
datiem

Saimnieciskās
darbības ienākumi
(eiro), skaitot no
gada sākuma

Obligāto iemaksu
objekts, no kura
veic iemaksas
līdzšinējā kārtībā

VSAOI 32,15%, eiro

janvāris

0

0

0

 

februāris

0

0

0

 

marts

0

0

0

 

aprīlis

0

0

0

 

maijs

-1000

-1000

0

 

jūnijs

0

-1000

0

 

jūlijs

1000

0

430

138,25

augusts

1000

1000

430

138,25

septembris

-4000

-3000

0

0

oktobris

10 000

7000

430

138,25

novembris

0

7000

0

 

decembris

0

7000

0

 

Kopā

 

7000

1290

414,75

     

5% PA = 7000 – 1290 = 5710x5% = 285,5

285,5

 

 

 

Kopā VSAOI+PA

700,25

 

Aizpildīta atskaites forma par 3. ceturksni lauksaimnieciskai ražošanai izskatās sekojoši (2. tabula).

2. tabula

Rādītāji

Ceturkšņa mēnesis

Kopā

jūlijs

augusts

septembris

VSAOI objekts (eiro)

430

430

0

860

Aprēķinātās VSAOI (eiro)

138,25

138,25

0

276,5

 

Atskaitē 5% PA sadaļa būs jāaizpilda tikai 2019. gada 1. ceturkšņa atskaitē, uzrādot informāciju par 2018. gadu.

VSAOI pašnodarbinātajiem, kas veic nelauksaimniecisku darbību

Pašnodarbinātajiem, kuriem ir ieņēmumi no nelauksaimnieciskas darbības, VSAOI aprēķins ir tāds pats kā lauksaimniekiem, bet 5% PA aprēķins atšķiras. PA jārēķina jau gada laikā, līdzīgi kā VSAOI. Ja, skaitot no gada sākuma, ienākums ir līdz 50 eiro, 5% nav jārēķina. Kad tas pārsniedz 50 eiro, ja ienākums ir līdz 430 neieskaitot, 5% rēķina no mēneša ienākuma, piemēram, aprīlī ienākums ir 60 eiro, tad 5% rēķina no 60, kas sanāk 3 eiro. Savukārt, ja ienākums ir 430 un vairāk, tad 5% rēķina no starpības starp ienākumu un izvēlēto VSAOI iemaksu objekta, kas parasti ir 430, bet var būt arī lielāks, ja pašnodarbinātais vēlas maksāt vairāk VSAOI. Piemēram, augustā ienākums ir 1000, iemaksu objekts izvēlēts minimālais, tas ir 430, ar 5% jāapliek starpība 1000–430=570, kas sanāk 28,5 eiro (3. tabula).

3. tabula

 

Ienākumi (ieņēmumi - izdevumi) mēnesī
(eiro) pēc
SD žurnāla
datiem

Saimnieciskās
darbības ienākumi
(eiro), skaitot
no
gada sākuma

Obligāto iemaksu
objekts, no kura
veic iemaksas
līdzšinējā kārtībā

VSAOI 32,15%, eiro

Obligāto iemaksu
objekts PA

PA 5%, eiro

janvāris

10

10

       

februāris

10

20

       

marts

20

40

       

aprīlis

20

60

   

60

3

maijs

100

160

   

100

5

jūnijs

200

360

   

200

10

jūlijs

430

790

430

138,25

0

0

augusts

1000

1790

430

138,25

570

28,5

septembris

2000

3790

430

138,25

1570

78,5

oktobris

-100

3690

   

0

0

novembris

0

3690

   

0

0

decembris

1000

4690

430

138,25

570

28,5

Kopā

     

553

 

153,5

 

Aizpildīta atskaites forma par 3. ceturksni citām nozarēm izskatās sekojoši (4. tabula).

4. tabula

Rādītāji

Ceturkšņa mēnesis

Kopā

jūlijs

augusts

septembris

VSAOI iemaksu objekts (eiro)

430

430

430

1290

Aprēķinātās VSAOI (eiro)

138,25

138,25

138,25

414,75

VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%

0

570

1570

2140

Aprēķinātās VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% (eiro)

0

28,5

78,5

107

VSAOI pašnodarbinātajam, kas veic gan lauksaimniecisko ražošanu, gan ir citu nozaru ieņēmumi

Ja ir gan lauksaimniecība, gan citas nozares – pašlaik nav skaidrojuma no VID puses, kā īsti aprēķināt sociālās iemaksas. 

Piemēram, ja jūnijā ienākums no lauksaimniecības ir 500, no citām nozarēm 800, kopā 1300. Ar VSAOI apliek no 430. Lai noteiktu 5% apliekamo citām nozarēm, no 800 jāatņem cik daudz? Visi 430 vai kāda daļa? Un savukārt gada beigās, ja pieņemam, ka vairāk ienākumu nav, no lauksaimniecības 500 jāatņem ir cik daudz, pirms aplikt ar 5%?  Tā kā pagaidām tas nav skaidrs, nevaru arī neko ieteikt. Kad kļūs skaidrāks, tad arī uzrakstīšu. Tā kā tas būtu jāsaprot jau līdz 15. aprīlim, kad ir pēdējais termiņš iesniegt atskaiti par 2018. gada 1. ceturksni, tad pašnodarbinātajiem vajadzētu interesēties VID, jo cerams, ka līdz tam laikam būs uzrakstīta kāda metodika.

Anda Skadiņa, Grāmatvedības konsultante