Jūs atrodaties šeit

Nenokavē – trīs mēneši nodokļu nokavējuma un soda naudas atbalsta pieteikumam

Grāmatvedība

Jebkuram, kuram savlaicīgi nenomaksātu nodokļu parādu dēļ ir radušās nokavējuma naudas un soda naudas, ir vienreizēja iespēja iegūt atbrīvojumu no tām, tikai iesniegumu šādam atbalstam jāpaspēj uzrakstīt un iesniegt trīs mēnešu laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. Laika nav daudz, tādēļ jāpasteidzas.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē jauns likums – “Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums”. Vēršu uzmanību uz to, ka atbalsts paredzēts tikai nokavējuma un soda naudām, nevis pamatparādam. Tas nozīmē, ka pats nodokļa pamatparāds tomēr būs jāsamaksā, lai varētu saņemt minēto atbalstu.

Nodokļi, uz kuriem attiecas atbalsts

Atbalsts paredzēts sekojošu nodokļu nokavējuma un soda naudām:

1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

2) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

3) pievienotās vērtības nodoklis (PVN);

4) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI);

5) akcīzes nodoklis;

6) muitas nodoklis;

7) dabas resursu nodoklis;

8) izložu un azartspēļu nodoklis;

9) elektroenerģijas nodoklis;

10) mikrouzņēmumu nodoklis;

11) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;

12) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;

13) subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Redzams, ka sarakstā nav nekustāmā īpašuma nodokļa, tātad par šī nodokļa maksājumu kavējumiem diemžēl kavējuma naudas būs vien jāmaksā pašiem.

Kad atbalstam nevar pieteikties

Atbalstam nevar pietiekties, ja pastāv kāds no šiem nosacījumiem:

1) attiecībā uz to ir pieņemts lēmums par nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimnieciskās darbības apturēšanu;

2) tas izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, izņemot gadījumu, ja tas izslēgts, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu par tā izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;

3) kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;

4) tiesa ar nolēmumu attiecībā uz to ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

Atbalstāmās summas noteikšana

Atbalsta pamatparāds, kura kavējuma un soda naudas iespējams dzēst, nosakāms atšķirīgi fiziskām un juridiskām personām.

Fiziskām personām pamatparādu nosaka dienā, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Juridiskām personām – pēc stāvokļa uz 2017. gada 1. jūniju, kas nav vēl samaksāts līdz iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanai.

Atbalsta saņemšanas kritēriji

* Par vēlmi saņemt atbalstu jāuzraksta VIDam iesniegums ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim.

* Jāsamaksā viss nodokļa pamatparāds, tad pēc samaksas dienas VID 21 dienu laikā pieņems lēmumu par nokavējuma un soda naudu dzēšanu.

* Pamatparāds jāsamaksā 24 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim. Ir iespēja pamatparādu maksāt pa daļām, tas ir, lūgt samaksas termiņa pagarinājumu. Ja ir pagarinājums, tad jāmaksā vienādās daļās reizi mēnesī, un šim mēneša maksājumam jābūt vismaz 4%  no parāda kopsummas katrā nodoklī atsevišķi, bet ne mazāk kā 15 eiro fiziskai personai un 100 eiro juridiskai personai no pamatparāda kopsummas.

Piemērs

Ar piemēra palīdzību padarīšu uzskatāmāku likumā rakstīto, bet piemērs nebūs pilnībā precīzs, jo nav zināmas VID aprēķina nianses.

Zemnieku saimniecībai (z/s) uz 2017. gada 1. jūniju ir PVN parāds 400 eiro un 200 eiro VSAOI parāds (atbalsta pamatparāds). Z/s 2017. gada 2. oktobrī uzraksta un iesniedz VID iesniegumu par pieteikšanos uz atbalstu. Šajā datumā PVN parāds ir 700 eiro, VSAOI parāds 250 eiro – kopš 1. jūnija z/s nav veikusi nodokļu nomaksu, parāds ir audzis. Uz 2. oktobri par atbalsta pamatparādu (400 +200 = 600 eiro) ir aprēķināta nokavējuma nauda – 24,60 eiro par PVN un 12,30 eiro par VSAOI. Z/s vēlas lūgt parāda nomaksas termiņa pagarinājumu. VID pieņem lēmumu atļaut pagarināt. Ja varētu maksāt vienādās daļās katru mēnesi 2 gadus, tas ir, pamatparādu sadalot uz 24 mēnešiem, tad maksājums mēnesī būtu 17 eiro PVN (400/24) un 8 eiro VSAOI (200/24). Šādā situācijā nosacījums par 4% tiek ievērots (400 *4% = 16 un 200 *4% = 8), bet nesanāk otrais kritērijs 100 eiro. Ja z/s vietā būtu fiziska persona, tad gan varētu maksājumu sadalīt uz 24 mēnešiem, jo fiziskai personai ir kritērijs 15 eiro 100 eiro vietā. Tas nozīmē, ka katru mēnesi z/s tomēr būs jāmaksā kopā vismaz 100 eiro, līdz ar to pamatparādu sanāks nomaksāt ātrāk – 6 mēnešu laikā (400 + 200 = 600/100 = 6). Iespējams, ka mēnesī būtu jāmaksā atbalsta pamatparāds 66,67 eiro PVN (400/6 mēn.) un 33,33 eiro VSAOI (200/6 mēn.), lai tiktu ievērots 100 eiro kritērijs. Papildus šiem maksājumiem z/s ir jāmaksā arī kārtējie maksājumi, kas tiek aprēķināti šo divu gadu laikā.

Z/s kārtīgi veikusi maksājumus, tas ir, katru mēnesi 100 eiro atbalsta pamatparāds + kārtējie nodokļu maksājumi, un atbalsta pamatparādu pilnībā ir samaksājusi 2019. gada 10. aprīlī.  VID 21 dienas laikā, tas ir, līdz 1. maijam pieņem lēmumu dzēst nokavējuma naudu par atbalsta pamatparādu, tas ir, 24,60 eiro par PVN un 12,30 eiro par VSAOI.

 

Brīdinājums

 

Ja nodokļa maksātājs neveiks pēc kārtas divus maksājumus VID lēmumā noteiktajā termiņā un apmērā, tad atbalstu diemžēl nesaņems, un būs jāsamaksā ne tikai pamatparāds, bet arī nokavējuma un soda naudas.

Bet tas pats draud, ja šai pamatparāda atbalsta maksājumu laikā netiks veikti arī kārtējie nodokļu un citi maksājumi budžetam, ne tikai tie, kas paredzēti atbalstam. Tātad jāmaksā gan atbalsta pamatparāds, gan kārtējie nodokļu maksājumi. Iepriekšējā līdzīga atbalsta pieredze rāda, ka tieši kavētie maksājumi bija par iemeslu, kāpēc atbalstu uzņēmējs nesaņēma.

Par precīzāku informāciju, kas attiektos uz konkrēto personu, jāgriežas pie VID, rakstot vēstuli EDS sistēmā vai zvanot uz tālr. 67120000.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante

Attēls: www.lvportals.lv