Jūs atrodaties šeit

Muitojamie trešo valstu pasta sūtījumi jādeklarē elektroniski

Grāmatvedība

No šī gada 19. novembra trešo valstu pasta sūtījumu saņēmējiem maksājamos nodokļus un nodevas vairs neaprēķinās muitas darbinieki, – klientiem pašiem būs jāiesniedz muitas deklarācija Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), skaidro lvportals.lv.

No 1. oktobra šāda kārtība jau ir spēkā, atmuitojot ar kurjerpastu saņemtās preces, turpmāk elektroniski būs jādeklarē arī “Latvijas Pasta” piegādājamie sūtījumi no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to pilnībā noslēgsies pasta sūtījumos saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, kā to paredz Savienības Muitas kodekss.

Ja “Latvijas Pastā” ienāks muitojams sūtījums, klients vairs nesaņems aicinājumu ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu. Tā vietā viņš tiks aicināts atmuitot sūtījumu, paskaidrots “Latvijas Pasta” informācijā par jauno kārtību.

Kā skaidro VID, privātpersona, saņemot “Latvijas Pasta” aicinājumu ar norādi “Muitojams sūtījums”, varēs izvēlēties vienu no šādām iespējām nokārtot muitas formalitātes:

- pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai standarta importa muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);

- pilnvarot “Latvijas Pastu” vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

Standarta deklarācija jāsniedz, ja uz preci attiecas ierobežojumi un to nav iespējams atmuitot vienkāršotā veidā.

“Latvijas Pasta” darbinieks izsniegs adresātam pasta sūtījumu tikai pēc muitas formalitāšu izpildes – muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas. Plašāk: https://lvportals.lv/norises/310449-muitojamie-treso-valstu-pasta-sutijumi-jadeklare-elektroniski-2019.

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte, nodokļu konsultante