Jūs atrodaties šeit

Maldoties nodokļu labirintos

Grāmatvedība

Daudzi šobrīd jūtas apjukuši nodokļu labirintos. Jā, šogad izmaiņas likumos tiešām nav viegli izprotamas, turklāt tajos vēl ir daudz neskaidrību un nepilnību. Visvairāk problēmu rodas tiem, kuri paši nelasa likumus (tā nudien nav tā interesantākā lasāmviela cilvēkam, kas nav nodokļu konsultants) un nesaprot, kā tie ir veidoti un uz ko tie attiecas. Tiek saklausītas atsevišķas frāzes, un rezultātā vērojama pavisam greiza izpratne.

Mēģināšu izgaismot dažas lietas, lai mazliet atvieglotu dzīvi, bet  skaidrs ir viens, – ne es, ne kāds cits nespēs īsi uzrakstīt vai pateikt visu, kas būtu jāievēro. It sevišķi šogad, kad ir tik būtiskas izmaiņas. Tāpēc noteikti iesaku, lai nepienāktu situācija, ka esat nepareizi ko izdarījuši neizpratnes dēļ, meklēt palīdzību konsultācijās, vislabāk, rakstot vai zvanot uz Valsts ieņēmumu dienestu (VID) –  tālr. 67120000, un turklāt vairākas reizes, sazinoties ar dažādiem konsultantiem. Vēl labāk – pārbaudīt sniegto atbildi, izlasot pašiem likumā internetā (jāprasa, lai konsultants pasaka, kur tas rakstīts). Jāatceras – ja kaut kas nav pietiekami skaidri likumā rakstīts, tad vienīgais drošais veids, lai iegūtu oficiālu atbildi, kā rīkoties neskaidrā situācijā, ir rakstīt VID speciālu uzziņu (var caur EDS, bet jāievēro uzziņas noformējuma noteikumi, ko jāprasa VID, ja nav skaidrs), nevis vienkāršu e-pastu vai telefoniski. Noteikti jāizmanto iespējas apmeklēt bezmaksas seminārus, kurus organizē VID vai arī mūsu, LLKC, biroji. Mūsdienās bez tā nekādi nav iespējams veiksmīgi darboties. Lai cik daudz darbu būtu laukos, un nav laika lasīt vai apmeklēt seminārus, – ir jārod risinājums. Ideāli būtu grāmatvedību uzticēt kādam profesionālim, nevis zaudēt savu dārgo laiku, “buroties” likumos.  Labāk šo laiku izlietot, domājot, kā uzlabot saimniekošanu un vairot ieņēmumus. Mans personīgais viedoklis, kas balstās uz praksē pieredzēto: ja grāmatvedību kārto pats īpašnieks vai cits cilvēks, kurš nav profesionāls grāmatvedis, kļūdas ir neizbēgamas, jo uzskaite ir sarežģīta un tagad kļuvusi vēl sarežģītāka. Turpmāk izgaismošu dažus nesaprastus un pārprastus jautājumus.

Maldi attiecībā uz 80% ierobežojumu

Vajadzētu paturēt prātā kādu faktu – normas, kas attiecas uz vienu nodokli, parasti neattiecas uz citu nodokli. Nevajadzētu jaukt kopā informāciju par dažādiem nodokļiem.  Katra nodokļa piemērošanu regulē atsevišķi katram nodoklim izveidots likums. Piemēram, daudzi šobrīd domā, ka 80% ierobežojums iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā 11. panta 3.1.punktā: “ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem”, attiecas arī uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) pašnodarbinātajam, vai arī uz pievienotās vērtības (PVN) nodokli. Tas ir, cilvēki domā, ka, aprēķinot VSAOI, izdevumos var likt tikai 80% no ieņēmumiem, un, aizpildot PVN žurnālu, uzrāda tikai 80% no pirkuma summas. Bet tā nav!

Patiesība par 80% ierobežojumu

PVN žurnālā visas summas jāuzrāda tāpat, kā to esam darījuši agrāk, neņemot vērā šo 80% ierobežojumu.  Arī VSAOI aprēķinot, izdevumus ņem vērā pilnā apmērā, nepiemērojot tiem 80% ierobežojumus, – tas noteikts likuma par VSAOI 14. panta 22. daļā. Tātad 80% ierobežojums attiecas tikai uz IIN nodokļa aprēķinu.

Otrs neizprastais jautājums, – kā aizpildīt “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālu” (SD žurnāls). Vai katrs izdevums tajā jāieraksta, piemērojot 80%? Ja tas būtu jādara, tas nudien būtu nenormāls slogs uzņēmējiem, kas nesaskan ar pausto nostāju, ka “vienkāršajai uzskaitei” jābūt vienkāršai. Par laimi, SD žurnālā izdevumi jāraksta pilnā apmērā (tomēr, ievērojot ierobežojumus attiecībā uz izdevumiem, kurus neizmanto saimniecībā 100%), tāpat kā līdz šim, nepiemērojot 80% ierobežojumu. Padomājot loģiski, – kur tiek ņemti dati VSAOI aprēķinam? No SD žurnāla. VSAOI aprēķinam nav 80% ierobežojuma.

Kad lai piemēro 80% ierobežojumu? Tikai, gatavojot gada ienākuma deklarāciju par 2018. un turpmākajiem gadiem, izmantojot izdevumu precizēšanas tabulas. Tātad – gadam beidzoties. Kā to darīt, – rakstīsim nākamgad, tuvojoties deklarācijas iesniegšanas termiņam.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante