Jūs atrodaties šeit

Jauni lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumi

Grāmatvedība

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz augstākas valsts valodas prasības ārzemniekiem, kuri vēlas iegādāties lauksaimniecības zemi Latvijā.

Ārzemniekiem, kuri pērk lauksaimniecības zemi Latvijā, būs jāprot valsts valoda vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei. To cita starpā paredz grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas stājās spēkā 1. jūlijā.

Grozījumi likumā paredz stiprināt valsts valodas prasības ārzemniekiem, kuri vēlas iegādāties zemi Latvijā. Noteikts, ka ārzemniekiem būs jāprot valsts valoda vismaz B līmeņa 2. pakāpē.

Tāpat precizētas prasības par zemes plāna prezentēšanu pašvaldību komisijās. Grozījumi nosaka, ka pašvaldību komisijas to varēs prasīt, nepieciešamības gadījumā uzaicinot personas valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Pilnu rakstu var lasīt šeit