Jūs atrodaties šeit

Jaunā veselības apdrošināšanas sistēma

Grāmatvedība

Šis, 2018. gads, ir pēdējais gads, kad veselības aprūpes pakalpojumi visiem iedzīvotājiem tiek sniegti, nešķirojot, vai cilvēks maksā sociālās iemaksas (VSAOI) vai nē. Sākot ar 2019. gadu, notiks būtiskas izmaiņas veselības aprūpē. Par tām plašāk var uzzināt jaunajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā.

Iedzīvotāji, kuri strādā legālu algotu darbu, kā arī pašnodarbinātie, kas regulāri maksā VSAOI, var būt mierīgi, – veselības aprūpe viņiem būs nodrošināta pilnā apmērā kā līdz šim. Jāsarosās ir tiem, kas strādā nelegāli, saņem algu “aploksnē”, kā arī pašnodarbinātajiem (kam tas ir vienīgais ienākumu gūšanas veids), kuri nemaksā VSAOI, – viņiem būs jāpārvērtē, ko darīt, jo, nemaksājot VSAOI, viņi nokļūst riska grupā, kas varētu nesaņemt  daļu no valsts finansētiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Turpmāk valsts finansētais veselības aprūpes grozs tiek sadalīts divās daļās – pilnajā un minimālajā jeb pamata grozā. Bet, tāpat kā līdz šim, visus maksas pakalpojumus varēs saņemt, ja pacients tos apmaksās pilnā apmērā no sava maciņa. Rakstā aplūkošu valsts finansētā pakalpojuma groza pieejamību.

Pakalpojumu minimālais grozs

Visi iedzīvotāji neatkarīgi no tā, vai VSAOI veiktas vai nē, saņems sekojošus pakalpojumus (palīdzības minimums):

– “ātrā” palīdzība;

– dzemdību palīdzība;

– ģimenes ārsta aprūpe;

– “smago” un sabiedrības veselību apdraudošo slimību ārstēšana (vēzis, psihiskas slimības, cukura diabēts u. c.).

Pilnais pakalpojumu grozs

Savukārt citus pakalpojumus (pilno pakalpojumu grozu), piemēram, ārstēšanās stacionāros (slimnīcās), veselības aprūpe mājās, kompensējamie medikamenti, speciālistu apmeklējumi, izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu, rehabilitācija, izdevumu atlīdzība par citās valstīs veikto ārstēšanu u. c. būs pieejami tikai tad, ja būs veiktas VSAOI. Izņēmums – pilno pakalpojumu grozu varēs saņemt arī, ja nebūs veiktas VSAOI, sociāli mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, bērni, pensionāri, personas ar I un II grupas invaliditāti, skolēni, pilna laika studenti, reģistrētie bezdarbnieki un vairākas citas iedzīvotāju grupas.

Tātad visi legāli nodarbinātie, par kuriem tiek samaksātas VSAOI, un likumā minētās mazāk aizsargātās grupas varēs saņemt pilno pakalpojumu grozu.

Kā saņemt pilno grozu, ja VSAOI nav maksātas

Ja persona, kas nestrādā legāli vai nav iepriekš uzskaitīto izņēmumu grupā, kā arī mikrouzņēmuma darbinieki un sezonas laukstrādnieki (par kuriem maksā sezonas laukstrādnieku nodokli) vēlas saņem pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu, tad viņiem tiek dota iespēja pašiem veikt veselības apdrošināšanas iemaksas (VAI – tas nav “vai”, bet gan jaunā nodokļa saīsinājums) sekojošā apmērā un kārtībā:

– 2018. gadā – 1% no minimālās mēneša darba algas jeb 51,6 eiro;

– 2019. gadā – 3% no minimālās mēneša darba algas jeb 154,8 eiro;

– 2020. gadā – 5% no minimālās mēneša darba algas jeb 258 eiro.

Kā mierinājums Veselības ministrijas mājaslapā rakstīts ka Igaunijā šāds maksājums vienā gadā ir 1500 eiro!

Būtiski! Precīzi jāievēro norādītā secība. Ja tas nebūs ievērots, tad, ja persona vēlēsies pievienoties apdrošināšanai vēlāk, viņai būs jāsamaksā par diviem iepriekšējiem gadiem (kuri jau ir pagājuši un pakalpojumi nav bijuši izmantoti!). Piemēram, pašnodarbinātai personai 2020. gadā veiksmīgākai ārstēšanai jādodas uz slimnīcu, bet viņa strādājusi ar zaudējumiem gan 2018., gan 2019., gan 2020. gadā, VSAOI nav maksājusi un nestrādā legālu algotu darbu. Ne 2018., ne 2019., ne 2020. gadā tā nav veikusi VAI attiecīgi 1%, 3% un 5% apmērā. Lai varētu saņemt slimnīcas pakalpojumu 2020. gadā, personai ir jāsamaksā VAI par 2020. gadu, kā arī gan par 2018. gadu, gan 2019. gadu. Citādi valsts apmaksātus slimnīcas pakalpojumus nevarēs izmantot, būs jāmaksā no savas kabatas pilna pakalpojuma cena.

Kāpēc mikrouzņēmuma darbinieki un sezonas laukstrādnieki ir riska kategorijā? Lai gan par viņiem maksā VSAOI, tajā nav iekļauta veselības apdrošināšana. Tāpēc, ja vien viņiem nav kāda cita nodarbošanās, piemēram, algots darbs citā uzņēmumā, kur maksā pilno VSAOI, viņiem pašiem būs jāveic VAI.

Samaksāt VAI varēs, sākot ar 2018. gada 1. septembri. Lai to izdarītu, jāsaņem paziņojums e-veselībā vai arī jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā (NVD). Samaksāt varēs gan caur internetbanku, gan arī bankā, pastā vai NVD nodaļās. Jāmaksā būs reizi gadā. Vairāk par samaksas kārtību var izlasīt MK noteikumos “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība”.

Tātad – lai 2019. gada 1. janvārī nerastos problēmas saņemt veselības aprūpi pilnā apmērā:

– pārliecinies, vai esi to skaitā, par kuriem maksā pilno VSAOI;

– ja neesi to skaitā, – tad neaizmirsti nomaksāt VAI: sākot ar 1. septembri – 51,60 eiro, kā arī ieteicams samaksāt par 2019. gadu 154,80 eiro, citādi 1. janvārī, ja gadīsies nopietni saslimt, var rasties sarežģījumi saņemt atbilstošu palīdzību, – ja maksāsi dienā, kad ļoti vajag atbilstošu aprūpi, var gadīties, ka tikai pēc piecām  dienām iegūsi tiesības uz pakalpojumu.

Lai labāk saprastu, vai esi tai grupā, par kuru maksā pilno VSAOI, noderīgi ir ielūkoties Sociālās aģentūras mājaslapā, kur pieejama tabula un norādīts, par kurām iedzīvotāju grupām veselības apdrošināšana (1%) jau iekļauta VSAOI maksājumā:  https://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/stradajosajiem/iemaksu_likmes_sadal_tabula/iemaksu-likmes_sadalijums_pa_veidiem_2018.pdf.

Pie sava darba devēja jānoskaidro, vai uzņēmums aprēķina un noziņo VID par darbinieka VSAOI. Pašnodarbinātajiem VSAOI ir ne tikai jāaprēķina, bet arī jāsamaksā, lai iegūtu tiesības uz veselības apdrošināšanu. Kā arī portālā e-veselība varēs pārbaudīt (sākot ar 2018. gada beigām), vai esi grupā, kas var saņemt pilno pakalpojumu grozu.

Pašnodarbinātos es aicinu īpaši būt uzmanīgiem, jo likums paredz izslēgt personu no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzes, ja pagājuši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs nav sociāli apdrošināta. Pašnodarbināta persona ir sociāli apdrošināta, ja ir veiktas VSAOI. Cik saprotu, tātad, ja vienu ceturksni nebūs veiktas iemaksas, tad var tikt izslēgts. Tāpēc – vai nu rūpējaties, lai jums būtu katru ceturksni ienākumi un maksājiet VSAOI, vai arī – ja ienākumu ceturksnī nav, – tad jums būs jāmaksā VAI, lai varētu saņemt valsts apmaksātos ārstniecības pakalpojumus.

Sīkāk un uzskatāmāk ar rakstā aplūkoto tēmu var iepazīties Veselības ministrijas mājaslapā http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/par_valsts_veselibas_apdrosinasanas_sistemu.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante