Jūs atrodaties šeit

Grozījumi noteikumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Grāmatvedība

Pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”. Grozījumi publicēti “Latvijas Vēstnesī” 2016. gada 19. jūlijā.

Atgādinu, ka MK noteikumi Nr. 677 nosaka divu veidlapu formas un to aizpildīšanas kārtību:

  • paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām;
  • paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums).

Ir vairākas izmaiņas ienākuma veida kodos. No noteikumiem ir svītrots kods 1056 “Sezonas laukstrādnieka ienākums”, jo par šādu ienākumu Valsts ieņēmumu dienestā nav jāsniedz paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām. Ja sezonas laukstrādnieks pieprasa ienākuma izmaksātājam paziņojumu, tad, pēc VID informatīvajā materiālā skaidrotā, paziņojumā ienākumam norāda kodu 1001.

Noteikumos ir skaidrots, ka zemnieku saimniecības izmaksātajām dividendēm pielīdzināmajam ienākumam jāizmanto kods 1011 (tas pats kods, kas izmantojams dividendēm).

Grozījumi izdarīti arī MK noteikumos Nr. 568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”. Šie grozījumi “Latvijas Vēstnesī” publicēti 2016. gada 29. jūnijā.

Tā kā, sākot ar 2016. gadu, fiziskajām personām tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums, noteikumi paskaidro, kādi ienākumi ir jāņem vērā, gada ienākumu deklarācijā aprēķinot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Gada ienākumu deklarācija ir papildināta ar jaunu rindu, kurā norādāma informācija par attaisnoto izdevumu summām, kuras ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā apmērā.

Lai nodrošinātu datu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem automātisku apstrādi, noteikumi nosaka jaunu formu gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumam “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

VID informatīvajā materiālā par grozījumiem MK noteikumos, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” jauno formu, fiziskajām personām turpmāk nav jāaizpilda gada ienākumu deklarācijas D sadaļa “Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to noraksti par attaisnotajiem izdevumiem” attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Turklāt attaisnotos izdevumus apliecinošus dokumentus fiziskās personas var iesniegt pakāpeniski gada laikā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas vietni “Attaisnoto izdevumu dokumenti” vai mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, attiecīgi gada ienākumu deklarācijas D4 pielikums Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildīsies automātiski.

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru