Jūs atrodaties šeit

Fizisko personu neatmaksāto aizdevumu deklarēšana

Grāmatvedība

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ar 2013. gada 6. novembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) ir papildināts ar jaunu ienākumu veidu – ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem.

Minētie grozījumi likumā stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī un regulējums par aizdevumu pielīdzināšanu ienākumam, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, ir piemērojams aizdevumiem, kas izsniegti, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Attiecībā uz tiem aizdevumiem, kas izsniegti līdz 2013. gada 31. decembrim, likumā ir noteikts Valsts ieņēmumu dienesta informēšanas pienākums.

Aizdevuma ņēmējam – fiziskajai personai ir pienākums sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par aizdevumiem (to daļu), kas tam ir izsniegti un nav atmaksāti līdz 2013. gada 31. decembrim, ja neatmaksātais aizdevums (tā daļa) no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 eiro.

Par kādiem aizdevumiem, kas izsniegti un nav atmaksāti līdz 2013. gada 31. decembrim informācija ir jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā?

Valsts ieņēmumu dienestā informācija ir jāsniedz par tiem aizdevumiem, kuru neatmaksātā daļa no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 eiro.

Par kādiem aizdevumiem informācija Valsts ieņēmumu dienestā nav jāsniedz?

Informācija nav jāsniedz par aizdevumiem, ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, kā arī, ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kam ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā?

Likums uzliek par pienākumu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam sniegt aizdevuma ņēmējam – fiziskajai personai.

Kādā termiņā ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā?

Informācija Valsts ieņēmumu dienestā aizdevuma ņēmējam ir jāsniedz līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Kā tiek noteikts aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs un tas, vai informācija par aizdevumu jāsniedz, ja aizdevums nav izsniegts eiro?

Ja aizdevums ir izsniegts latos vai citā valūtā, kas nav eiro, nosakot tā neatmaksāto daļu eiro, tiek izmantots Latvijas Bankas noteiktais kurss 2013. gada 31. decembrī.  Ja aizdevums nav izsniegts latos vai eiro, tad, nosakot aizdevuma neatmaksātās daļas apmēru eiro, sākotnēji tā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 2013. gada 31. decembrī tiek pārrēķināta latos, un pēc tam no latiem pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa – eiro.

Piemērs

Līdz 2013. gada 31. decembrim saņemtā aizdevuma neatmaksātā daļa ir 50  000 USD. Aizdevuma neatmaksātā daļas apmērs latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 2013. gada 31. decembrī ir Ls 25 750 (50 000 x 0,515), aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs eiro ir 366 389,95 (25 750/0,702804).

Kāda veidlapa tiek aizpildīta, sniedzot informāciju paraizdevumiem (to daļu), kas nav atmaksāti līdz 2013. gada 31. decembrim?

Sniedzot Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par aizdevumiem (to daļu), ir jāaizpilda Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 1.1 pielikuma „Informācija par aizdevumu fiziskajai personai” II sadaļa, kurā informācija ir jāuzrāda aizdevuma ņēmējam.

Kāda informācija tiek uzrādīta veidlapā?

Veidlapā tiek norādīta informācija par aizdevēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs), aizdevuma ņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī informāciju par aizdevuma izsniegšanas datumu, tā neatmaksāto daļu uz 2013. gada 31. decembri un līgumā paredzēto atmaksas termiņu. Veidlapā aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs tiek norādīts eiro.

 

Aizpildīšanas piemērs

Jānis Bērziņš, p.k. XXXXXX-ZZZZ, 2012. gada 5. janvārī ir saņēmis aizdevumu Ls 50  000 no SIA „BC”, reģ. Nr. XXXXXXX, kurai nav licences patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizdevuma atmaksas termiņš ir noteikts 2030. gada 5. janvāris. Aizdevuma neatmaksātā daļa 2013. gada 31. decembrī ir Ls 35 000 vai 49 800,51 eiro (35 000 /0,702804).

 

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai

2013. gads

II Aizpilda aizdevuma ņēmējs

Aizdevuma ņēmēja vārds, uzvārds

Aizdevuma ņēmēja personas kods

Adrese

Jānis Bērziņš

XXXXXX-ZZZZ

Rīga, Kokles iela 69

 

Nr.

p.k.

Aizdevēja nosaukums

Reģistrācijas numurs/

personas kods

Rezidences valsts

Adrese

Aizdevuma izsniegšanas datums

Izsniegtā

aizdevuma (tā daļas apmērs)

Aizdevuma atmaksas termiņš

 

1

 

SIA „BC”

 

reģ. Nr. XXXXXXX

 

Latvija

Rīga, Katoļu iela 76

 

05.01.2012

 

49 800,51

 

05.01.2030

Aizpildīšanas piemērs

Jānis Bērziņš, p.k. XXXXXX-ZZZZ no SIA „BC”, reģ. Nr. XXXXXXX, kurai nav licences patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, līdz 2013. gada 31. decembrim ir saņēmis vairākus aizdevumus:

  • 2011. gada 3. martā aizdevumu, kura atmaksas termiņš ir noteikts 2014. gada 1. marts un kura neatmaksātā daļa 2013. gada 31. decembrī ir 5000 eiro.
  • 2012. gada 3. martā aizdevumu, kura atmaksas termiņš ir noteikts 2016. gada 1. marts un kura neatmaksātā daļa 2013. gada 31. decembrī ir 4000 eiro.
  •  2013. gada 3. martā aizdevumu, kura atmaksas termiņš ir noteikts 2016. gada 1. marts un kura neatmaksātā daļa 2013. gada 31. decembrī ir 7000 eiro.

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai

2013. gads

II Aizpilda aizdevuma ņēmējs

Aizdevuma ņēmēja vārds, uzvārds

Aizdevuma ņēmēja personas kods

Adrese

Jānis Bērziņš

XXXXXX-ZZZZ

Rīga, Kokles iela 69

 

Nr.

p.k.

Aizdevēja nosaukums

Reģistrācijas numurs/

personas kods

Rezidences valsts

Adrese

Aizdevuma izsniegšanas datums

Izsniegtā

aizdevuma (tā daļas apmērs)

Aizdevuma atmaksas termiņš

 

1

 

SIA „BC”

 

reģ. Nr. XXXXXXX

 

Latvija

Rīga, Katoļu iela 76

 

03.03.2011

 

5000

 

01.03.2014

2

 

SIA „BC”

 

reģ. Nr. XXXXXXX

 

Latvija

Rīga, Katoļu iela 76

 

03.03.2012

 

4000

 

01.03.2016

3

 

SIA „BC”

 

reģ. Nr. XXXXXXX

 

Latvija

Rīga, Katoļu iela 76

 

03.03.2011

 

7000

 

01.03.2016

 Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde

Pievienot komentāru