Jūs atrodaties šeit

Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa

Grāmatvedība

Jau kopš 2014. gada 1. jūnija šis darbiniekam un darba devējam būtiskais dokuments ir pieejams tikai elektroniskā formātā. Tā iesniegšana darba devējam nosaka atvieglojumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanu darba samaksai.

Normatīvie akti:

 • likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
 • MK 04.06.2013. noteikumi Nr. 304 “Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”.

Likuma “Par IIN” 6. pants nosaka, ka katram LR iedzīvotājam var būt tikai viena algas nodokļa grāmatiņa, kuru piešķir Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grāmatiņa iesniedzama vienā ienākuma gūšanas vietā pēc maksātāja izvēles.

Mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību iesniegt grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā.

VID fiziskajām personām skaidro šādu būtisku informāciju:

Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā. Informācija iesniedzama par:

 • galveno ienākuma gūšanas vietu,
 • apgādājamiem,
 • papildu atvieglojumiem.

Šīs informācijas iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā.

Darba devējiem, izmantojot VID EDS, ir iespēja iegūt informāciju par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālajiem piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. VID elektroniski informē darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sarakste ar VID”.

Darba devējs atvieglojumus darba samaksai piemēros tikai tad, ja darbinieks elektronisko algas nodokļa grāmatiņu būs iesniedzis darba devējam un norādījis informāciju (piemēram, par apgādībā esošajām personām, invaliditāti). Lai piekļūtu savai algas nodokļa grāmatiņai un veiktu izmaiņas tajā, fiziskajai personai ir jāpieslēdzas VID EDS. Protams,  var doties uz VID arī klātienē.

Ja personai algas nodokļa grāmatiņa līdz šim nav bijusi, tad vispirms EDS jāizvēlas iespēja saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Izmaiņas grāmatiņā, t. sk. paziņojumu par apgādībā esošām personām, persona var iesniegt EDS tikai pēc tam, kad grāmatiņa ir piešķirta un pieejama EDS.

Iesniedzot grāmatiņu darba devējam (ienākuma gūšanas vietā), persona var izvēlēties rādīt vai nerādīt darba devējam (ienākuma gūšanas vietai) informāciju par:

 • invaliditāti;
 • politiski represētās personas statusu;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.

Algas nodokļa grāmatiņā darbiniekam ir iespēja norādīt to, vai piemērot mēneša prognozēto neapliekamo minimumu, kā arī pašam prognozēt neapliekamo minimumu (jāatceras, ka šī summa nevar būt lielāka par VID prognozēto). Ja, piemēram, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 100 eiro, tad darbinieks pats nevar izvēlēties neapliekamo minimumu 230 eiro apmērā; darbinieka izvēle var būt robežās no 0 līdz 100 eiro.

Tāpat darbinieks, zinot savu ienākumu kopējo apjomu, algas nodokļa grāmatiņā var atzīmēt informāciju darba devējam, norādot, ka vēlas, lai tiek piemērota IIN 23% likme (nevis 20%).

Daži svarīgi termiņi

Līdz 2019. gada 15. decembrim var pieteikties par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju 2020. gadā. Šis pats termiņš jāievēro arī tiem, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji 2019. gadā, bet nevēlas šo statusu saglabāt 2020. gadā.

Atgādinu, kas var būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Šādas tiesības ir:

 • individuālajam komersantam;
 • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
 • fiziskajai personai, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.

Iepriekš minētās personas mikrouzņēmumu nodokli var maksāt tad, ja atbilst šiem kritērijiem:

 • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 eiro;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
 • mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 eiro mēnesī;
 • nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte, sertificēta nodokļu konsultante