Jūs atrodaties šeit

Dīkstāves palīdzības pabalsts – kādos gadījumos maksās līdz 180 eiro

Grāmatvedība

Covid-19 dēļ izsludinātajā ārkārtējā situācijā dīkstāves palīdzības pabalsts ir jauns atbalsta veids tiem darba ņēmējiem, kuru darba devējs nav kvalificējies dīkstāves pabalstam. Tāpat dīkstāves palīdzības pabalsts ir papildu atbalsts tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī. Ar redakcijas atļauju publicējam žurnālistes Lidijas Dārziņas sagatavoto materiālu no  LV portāla www.lvportals.lv.

Jaunais maksājums ir paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 236 “Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”. Noteikumi stājās spēkā 30. aprīlī.

Dīkstāves palīdzības pabalstu, kura noteiktais maksimālais apmērs ir 180 eiro mēnesī, piešķir un izmaksā proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona) ir dīkstāvē. Dīkstāves periods ir terminēts laikposmā no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk, kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Līdz ar to arī dīkstāves palīdzības pabalsts ir paredzēts šajās – ārkārtējās situācijas – laika robežās.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un starpību (ja Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī) izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Kā pabalstu rēķina

Pabalsta aprēķināšanas un izmaksas nosacījumus skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure.

VSAA dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro mēnesī izmaksās darba ņēmējiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir atteicis dīkstāves pabalstu.

Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķinās un izmaksās proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona atrodas dīkstāvē.

Piemērs: VID atteicis dīkstāves pabalstu par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 2020. gada 31. martam – par 18 dienām. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par martu būs 104,52 eiro (aprēķins: 180 eiro : 31 diena x 18 dienas).

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķirtais dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un VID izmaksāto dīkstāves pabalstu.

Piemērs: VID ir piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 15. aprīlim – par 15 dienām – 9 eiro apmērā jeb 0,60 eiro par vienu dīkstāves dienu. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par vienu aprīļa dienu ir 6 eiro (aprēķins: 180 eiro : 30 dienas). VSAA jāpiemaksā par katru dienu starpība 5,40 eiro (aprēķins: 6 eiro – 0,60 eiro). Dīkstāves palīdzības pabalsts par aprīli būs 81 eiro (aprēķins: 5,40 eiro x 15 dienas).

Ja dīkstāves palīdzības pabalsta piešķiršanas dienā saņēmēja apgādībā ir bērni līdz 24 gadiem, par kuriem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, VSAA izmaksās arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošo bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu par bērnu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID, un pārskaitīs to uz saņēmēja kontu, kurš tika norādīts VID dīkstāves pabalsta saņemšanai.

No dīkstāves palīdzības pabalsta netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Visu rakstu lasiet: lvportals.lv