Jūs atrodaties šeit

Atgūstamais PVN par nesaņemto samaksu no “Trikāta KS”

Grāmatvedība

Jebkura persona – gan juridiska, gan fiziska, kura ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, ir tiesīga atgūt PVN zaudētu parādu gadījumā. Šobrīd tas ir aktuāli daudziem lauksaimniekiem, kuri cietuši zaudējumus pavisam nesen, 2017. gada 7. jūlijā, likvidētās LPPKS “Trikāta KS” dēļ.

Visiem, kuri vēlas atgūt PVN par zaudēto parādu, vajadzētu izlasīt PVN likuma 105. pantu. Šajā pantā ir doti kritēriji, kuriem izpildoties, ir tiesības atgūt PVN, veicot attiecīgas korekcijas PVN deklarācijā.

Pamatojoties uz PVN likuma 105. panta 1. un 5. daļu, zaudēto “Trikātas” parādu gadījumā priekšnodokļa korekciju var veikt jūlija PVN deklarācijā vai 3. ceturkšņa PVN deklarācijā (ja taksācijas periods ir ceturksnis) par summu, kas ir atzīta saskaņā ar kreditoru prasījumu reģistru, un tiesa ir apstiprinājusi preču saņēmēja maksātnespējas procedūras pabeigšanu (lēmumu var saņemt pie maksātnespējas administratora), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) par piegādātajām precēm  ir izrakstīts nodokļa rēķins;

2) parāds ir radies pēdējo triju taksācijas gadu laikā;

3) par veikto darījumu ir aprēķināts nodoklis, un tas ir norādīts attiecīgā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā;

4) zaudētā parāda summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tieši zaudējumos (izdevumos) reģistrēta nodokļa maksātāja grāmatvedībā kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;

5) preču saņēmējs ar preču piegādātāju nav saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;

6) reģistrēts nodokļa maksātājs nav nodevis (cedējis) savas prasījuma tiesības citai personai;

7) reģistrēts nodokļa maksātājs var pierādīt, ka tas ir veicis pasākumus zaudētā parāda atgūšanai.

Ja savulaik PVN par “Trikātai” pārdoto produkciju tika uzrādīts PVN deklarācijas 52. rindā (aprēķinātais PVN), tad tagad, veicot priekšnodokļa korekciju par to, zaudētā parāda PVN summu uzrāda 67. rindā (korekcijas – iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums). Kā arī deklarācijas PVN 1 – 1 pielikumā uzrāda katru dokumentu atsevišķi neatkarīgi no summas.

Divkāršā ieraksta grāmatvedībā veic grāmatojumus (iepriekš zaudētais parāds iegrāmatots kā šaubīgais vai bezcerīgais – piemēram, parāda summa 1210 eiro, t.sk. PVN 210 eiro): K Debitori (šaubīgie vai bezcerīgie) 1210 eiro; D Uzkrājumi 1210 eiro; K Ieņēmumi 210 eiro; D Priekšnodokļa korekcijas 210 eiro.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante