Jūs atrodaties šeit

Veicinās ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes

Ekonomika

Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā publicētās informācijas,  2017. gada vasarā Lauku atbalsta dienestā plānota atklātu projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Informācija pieejama: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-inv....

Pasākumu iespējams īstenot Latvijas teritorijā, izņemot republikas nozīmes pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Ir iespēja izmantot atbalstu sekojošām aktivitātēm:

1. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai – saimnieciskās darbības veicējiem, ja atbalsta saņēmējs attīsta esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina esošo saimniecisko darbību un ir saistīta ar to, lai efektivizētu esošo saimniecisko darbību.

2. Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai – lauksaimniekiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālam komersantam vai juridiskai personai, kuras adrese ir lauku teritorijā, ja tie ražo lauksaimniecības produktus (izņemot zivsaimniecības produktus) un pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvuši ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem.

3. Tūrisma aktivitāšu veicināšanai – tiem lauksaimniekiem vai saimnieciskās darbības veicējiem, kas tūrismu piesaistes objektā veic mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūst ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Ieguldījumi var būt paredzēti esošo mītņu pārbūvei, atjaunošanai, aprīkošanai, ēdināšanas bloku būvniecībai esošajām mītnēm, vai atjaunošanai, pārbūvei un aprīkojuma iegādei ēdināšanas blokiem, jaunu – mazāku būvniecībai, ierīkošanai, aprīkošanai esošā kempinga vai tūrisma objektu teritorijā, tūrisma pakalpojumu dažādošanai u. c.

Visā plānošanas periodā attiecināmās izmaksas nepārsniedz 200 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 25%, 35% un 40%.

Detalizēta informācija par pasākumu ir Ministru kabineta noteikumos Nr. 320 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Papildus informācija par pasākumu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalst....

Jūsu atbilstību pasākumam varat noteikt arī, izmantojot LLKC izstrādāto  ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu, kas pieejama http://esatbalsti.llkc.lv/  vai sazinoties ar jums tuvākā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra biroja ekonomikas konsultantiem.

Papildu jautājumus iespējams uzdot forumā http://forums.llkc.lv/.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas nodaļa