Jūs atrodaties šeit

LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām

Ekonomika

Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus 15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti birojos visā Latvijā.

Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemti vairāki kritēriji. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme  nepārsniedz 50 ha, ir reģistrēta saimnieciskā darbība un iesniegts gada pārskats vai deklarācija (D3) par iepriekšējo gadu u. c.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam ir jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu. Darījumdarbības plānu projekta īstenošanai sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem, var izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku “ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma”, kas atrodams: http://esatbalsti.llkc.lv/.

Papildjautājumus var uzdot “Forums ES finanšu piesaistei”, kas pieejams http://forums.llkc.lv/.

LLKC kontaktpersonu saraksts pieejams: http://llkc.lv/lv/kontaktpersonas-mls-projektu-sagatavosanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks būs no 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam. Apkalpojamo personu skaits birojos ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem savlaicīgi.

 

Informāciju sagatavoja LLKC Ekonomikas nodaļa