Jūs atrodaties šeit

Lielvārdes mājražotāji ceļā uz apvienošanos

Ekonomika

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā 30. jūnijā notika LLKC Ogres nodaļas rīkotais Valsts Lauku tīkla sekretariāta pasākums –diskusija „LLKC – Tavs palīgs, partneris šeit un tagad”, kuras mērķis mājražotāju savstarpējās sadarbības veicināšana.

Pasākumā piedalījās teju divi desmiti interesentu, kuri jau ir mājražotāji un kuri vēl plāno par tādiem kļūt. Lai veiksmīgi palīdzētu uzņēmējiem, ražotājiem, mājražotājiem, nepieciešams kvalitatīvs pakalpojums, par to pasākuma sākumā stāstīja LLKC Ogres nodaļas vadītājs Gints Briežkalns, pieskaroties tēmām, kas saista mājražotājus, gan informēja par Ministru kabineta noteikumiem un dažādām vadlīnijām, kas atvieglotu mājražotāju attīstību.

Diskusijā piedalījās arī Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Santa Ločmele, kura aicināja klātesošos kooperēties vai arī pievienoties biedrībai, jo viens mājražotājs nav cīnītājs, bet kopīgiem spēkiem ir iespēja tikt uz priekšu, lai veicinātu sava produkta noieta tirgu. Netika slēpts, ka izstrādes stadijā ir dažādas idejas, kas veicinātu produkta atpazīstamību, kas ražots tieši Lielvārdes novadā.

Pasākumu kuplināja arī SIA „Garšas pieturas” pārstāve Lāsma Paegle. Šis uzņēmums apvieno divus veikalus, kuru sortimentā ir gan pārtikas, gan nepārtikas produkcija no dažādiem Latvijas ražotājiem. Uzņēmēja deva pozitīvu iedvesmu par to, ka patērētāji, ienākot veikalā, meklē tieši vietējā novadā ražoto pārtiku. Tā ir iespēja veicināt sava produkta noietu tirgū.

Savukārt LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Guna Šulce klātesošajiem pastāstīja par kooperācijas un biedrību pieredzi Latvijā, minot pietiekami daudz pozitīvu piemēru, lai rosinātu idejas par kooperācijas iespējām. Papildus pieredzei no Latvijas bija arī pieredzes stāsti no dažādiem komandējumiem gan Austrijā, gan Vācijā, kas lika pārliecināties, ka nekas nav neiespējams.

Noslēguma diskusiju laikā virmoja daudz un dažādas idejas par to, ka šāda kooperācija ir nepieciešama. Diskusijās piedalījās arī Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča, kura aktīvi iesaistījās diskusijās un aicināja mājražotājus uz turpmāko rīcību – dibināt kooperatīvu vai arī iesaistīties Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībā. Pasākums noslēdzās uz pozitīvas nots, kas, iespējams, turpināsies ar tikšanās reizēm, kurās jau konkrētāk tiks lemts par konkrētākām darbībām uzņēmējdarbības attīstībai novadā.

 

Liene Dreiska,

LLKC Ogres nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

 

 

Pievienot komentāru