Jūs atrodaties šeit

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas process

Ekonomika

Iepriekš varējāt lasīt par to, kas ir kooperācija un kādi pamatnoteikumi jāievēro pirms darbību uzsāksiet. Šoreiz par to, kas būtu darāms, ja esat nolēmuši par labu kooperatīvās sabiedrības izveidei.

Lauksaimniecības pakalpojumukooperatīvās sabiedrības dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus, kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem.

Ja kooperatīvo sabiedrību dibina kā jaunu sabiedrību, tās dibināšanas dokumenti ir dibināšanas līgums, statūti un dibināšanas sapulces protokols.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pamatkapitāla minimālais lielums ir 200 latu. Ja pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto minimālo lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), kurā tiek lemts par sabiedrības tālāko darbību.

LPKS reģistrācija notiek uzņēmumu reģistrā, kur ir jāiesniedz:

  • •Pieteikums
  • •Dibināšanas līgums (paraksta visi dibinātāji).
  • •Statūti (paraksta visi dibinātāji vai dibināšanas sapulces pilnvarotas personas).
  • •Dibināšanas sapulces protokols.
  • •Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu.
  • •Dokuments, kas apliecina mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums).
  • •Valdes locekļu notariāli apstiprināti parakstu paraugi.
  • •Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
  • •Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

 

Iesniedzot dokumentus reģistrācijai, tos jānoformē saskaņā arDokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību(https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=21949).

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus ir jāiesniedz pēc juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā(http://www.ur.gov.lv/?a=1161&v=lv). Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt arī pa pastu.

Valsts nodeva ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas. To var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus (http://www.ur.gov.lv/?a=1168&v=lv) .

Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.

Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu vienas darba dienas laikā.

Dokumentu izskatīšana 3 darba dienu laikā paredz valsts nodevas apmaksu 100 latu apjomā, taču vienas dienas izskatīšana ir 300 latu apmērā.

Papildus Jums jāparedz, ka ir jāmaksā par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" -19 lati.

 

Informāciju sagatavoja

Linda Siliņa

LLKC Ekonomikas nodaļas

vecākā speciāliste ekonomikā

Pievienot komentāru